Quyết định 700/2006/QĐ-UBND

Quyết định 700/2006/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đấu thầu xây dựng hệ thống đường giao thông Khu du lịch Phật Tích, huyện Tiên Du (giai đoạn 1) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 700/2006/QĐ-UBND kết quả đấu thầu xây dựng hệ thống đường giao thông Khu du lịch Phật Tích, huyện Tiên Du giai đoạn 1


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 700/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU THẦU XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG KHU DU LỊCH PHẬT TÍCH, HUYỆN TIÊN DU (GIAI ĐOẠN 1)

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo các Nghị định số 88/1999/NÐ-CP ngày 01.9.1999, số 14/2000/NÐ-CP ngày 05.5.2000 và số 66/2003/NÐ-CP ngày 12.6.2003 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du tại tờ trình số 26/TT-QLDA ngày 12.4.2006 và của Sở Kế hoạch và Ðầu tư tại văn bản số 293/KH-XDCB ngày 24.4.2006 về việc báo cáo thẩm định kết quả dấu thầu xây dựng hệ thống đường giao thông Khu du lịch Phật Tích, huyện Tiên Du (giai đoạn 1),

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt kết quả dấu thầu xây dựng hệ thống đường giao thông Khu du lịch Phật Tích, huyện Tiên Du (giai đoạn 1), với các nội dung chủ yếu sau:

1. Đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần công trình và thương mại Giao thông vận tải - Hà Nội.

2. Giá trúng thầu: 8.629.435.000 đồng (Tám tỷ, sáu trăm hai mươi chín triệu, bốn trăm ba mươi lăm nghìn đồng), là giá ký hợp đồng và thanh toán gói thầu xây lắp hoàn thành bàn giao.

3. Hình thức thực hiện hợp đồng: Trọn gói không điều chỉnh giá.

4. Thời gian thi công: 330 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng xây lắp.

5. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác: Thực hiện theo kết quả đấu thầu.

Ðiều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Các Sở: Kế hoạch - Ðầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông - Vận tải; Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tiên Du, Giám đốc Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du và Giám đốc đơn vị trúng thầu căn cứ Quyết định thi hành./.

 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Bùi Vĩnh Kiên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 700/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu700/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2006
Ngày hiệu lực01/06/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 700/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 700/2006/QĐ-UBND kết quả đấu thầu xây dựng hệ thống đường giao thông Khu du lịch Phật Tích, huyện Tiên Du giai đoạn 1


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 700/2006/QĐ-UBND kết quả đấu thầu xây dựng hệ thống đường giao thông Khu du lịch Phật Tích, huyện Tiên Du giai đoạn 1
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu700/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýBùi Vĩnh Kiên
        Ngày ban hành22/05/2006
        Ngày hiệu lực01/06/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 700/2006/QĐ-UBND kết quả đấu thầu xây dựng hệ thống đường giao thông Khu du lịch Phật Tích, huyện Tiên Du giai đoạn 1

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 700/2006/QĐ-UBND kết quả đấu thầu xây dựng hệ thống đường giao thông Khu du lịch Phật Tích, huyện Tiên Du giai đoạn 1

            • 22/05/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/06/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực