Quyết định 702/2017/QĐ-UBND

Quyết định 702/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 2157/2013/QĐ-UBND Quy chế quản lý và cấp phát kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Nội dung toàn văn Quyết định 702/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 2157/2013/QĐ-UBND kinh phí hỗ trợ nông thôn Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 702/2017/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 30 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2157/2013/QĐ-UBND NGÀY 04/11/2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ CẤP PHÁT KINH PHÍ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết s 136/2016/NQ-HĐND ngày 22/8/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều chỉnh một s cơ chế chính ch h trợ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình s 15/TTr-STC ngày 21/02/2017 về việc ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 2157/2013/QĐ-UBND ngày 04/11/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố; Báo cáo thẩm định số 06/BCTĐ-STP ngày 15/02/2017 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 2157/2013/QĐ-UBND ngày 04/11/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý và cấp phát kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã và Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB QPPL);
- TTTU, TT HĐND TP;
- Đoàn ĐBQH Hải Phòng;
- CT, các P
CT UBND TP;
- Như Điều 3;
- CPVP;
- Phòng: TCNS, NNTNMT, KTGS;
- Công báo TP;
Cổng TTĐT TP;
- Báo HP; Đài PT&TH HP;
- Lưu: V
T.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 702/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu702/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/03/2017
Ngày hiệu lực01/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 702/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 702/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 2157/2013/QĐ-UBND kinh phí hỗ trợ nông thôn Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 702/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 2157/2013/QĐ-UBND kinh phí hỗ trợ nông thôn Hải Phòng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu702/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
       Người kýNguyễn Văn Tùng
       Ngày ban hành30/03/2017
       Ngày hiệu lực01/04/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 702/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 2157/2013/QĐ-UBND kinh phí hỗ trợ nông thôn Hải Phòng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 702/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 2157/2013/QĐ-UBND kinh phí hỗ trợ nông thôn Hải Phòng

           • 30/03/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/04/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực