Quyết định 706/QĐ-UB

Quyết định 706/QĐ-UB năm 1977 thành lập Phòng xây dựng Huyện Hốc Môn do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 706/QĐ-UB thành lập Phòng xây dựng Huyện Hóc Môn đã được thay thế bởi Quyết định 5986/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực lĩnh vực tổ chức bộ máy do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 11/11/1998.

Nội dung toàn văn Quyết định 706/QĐ-UB thành lập Phòng xây dựng Huyện Hóc Môn


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 706/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP PHÒNG XÂY DỰNG HUYỆN HÓC MÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962 ;
- Căn cứ vào bản quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chánh quyền Nhà nước cấp Tỉnh, Thành trong lĩnh vực quản lý kinh tế ban hành kèm theo nghị định số 24-CP, ngày 2/2/1976 của Hội đồng Chánh phủ ;
- Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân Huyện Hóc Môn (công văn số 312 ngày 14/11/1977) ;
- Xét nhu cầu của công tác quản lý và thi công xây dựng của Huyện Hóc Môn hiện nay và sau này ;
- Xét đề nghị của đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng và Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay thành lập Phòng xây dựng Huyện Hóc Môn. Phòng xây dựng Huyện Hóc Môn là một đơn vị quản lý Nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân Huyện Hóc Môn.

Điều 2.- Biên chế tổ chức của Phòng xây dựng do Ủy ban nhân dân Huyện quyết định trên cơ sở cân đối biên chế chung cho các Phòng, Ban của Huyện đã được Ủy ban nhân dân Thành phố duyệt.

Điều 3.- Phòng xây dựng Huyện Hóc Môn có nhiệm vụ :

1/ Quản lý công tác thi công xây dựng của Huyện và phụ trách xây dựng các công trình dân dụng có vốn đầu tư từ 500.000đ trở xuống.

2/ Kết hợp với Viện quy hoạch Thành phố nghiên cứu quy hoạch cải tạo xây dựng toàn huyện, quản lý quy hoạch của Huyện, hướng dẫn nhân dân xây dựng theo quy hoạch và kiểm tra ngăn chặn các trường hợp xây dựng trái phép trong Huyện ;

3/ Thiết kế quy hoạch xã và thiết kế các công trình phục vụ sinh hoạt cho các xã như : trạm xá, cửa hàng phục vụ, sân kho HTX, trường học,…

4/ Tổ chức và quản lý các cơ sở quốc doanh, công tư hợp doanh, hợp tác xã sản xuất vật liệu xây dựng của Huyện ; quản lý và hướng dẫn thực hiện chánh sách, chế độ, giá cả do Nhà nước quy định cho các hợp tác xã và cá thể sản xuất vật liệu xây dựng.

Điều 4.- Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền, Chủ tịch UBND Huyện Hóc Môn và Phòng Xây dựng Huyện Hóc Môn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4
- BTC Thành ủy
- BTC Chánh quyền (4)
- Lưu VP Ủy Ban.
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Văn Đại

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 706/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu706/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/1977
Ngày hiệu lực16/12/1977
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 706/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 706/QĐ-UB thành lập Phòng xây dựng Huyện Hóc Môn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 706/QĐ-UB thành lập Phòng xây dựng Huyện Hóc Môn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu706/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVăn Đại
        Ngày ban hành16/12/1977
        Ngày hiệu lực16/12/1977
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 706/QĐ-UB thành lập Phòng xây dựng Huyện Hóc Môn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 706/QĐ-UB thành lập Phòng xây dựng Huyện Hóc Môn