Quyết định 708/2000/QĐ-UB-TD

Quyết định 708/2000/QĐ-UB-TD giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Bộc khiếu nại quyết định 639/QĐ-UB-QLĐT Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 708/2000/QĐ-UB-TD giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Bộc,270 Hùng Vương, thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh khiếu nại QĐ 639/QĐ-UB-QLĐT


UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 708/2000/QĐ-UB-TD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V GIẢI QUYẾT ĐƠN CỦA ÔNG NGUYỄN VĂN BỘC, CƯ NGỤ TẠI SỐ 270 HÙNG VƯƠNG (NỐI DÀI), THỊ TRẤN AN LẠC, HUYỆN BÌNH CHÁNH, KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 639/QĐ-UB-QLĐT NGÀY 05/5/1999 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Luật khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998 ;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 14/7/1993 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02/12/1998 ;
Căn cứ Bản qui định số 878/QĐ-LCQ-TCVG ngày 10/10/1998 của Sở Tài chánh-Vật giá-ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về đền bù, trợ cấp thiệt hại và tái định cư trong việc điều chỉnh, di chuyển nhà ở và vật kiến trúc nằm trong quy hoạch của dự án nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương (đoạn từ nút giao thông Hùng Vương-Hậu Giang-An Dương Vương đến ngã ba An Lạc) thuộc huyện Bình Chánh ;
Xét đơn đề ngày 30/4/1999 của ông Nguyễn Văn Bộc, khiếu nại quyết định số 639/QĐ-UB-QLĐT ngày 05/5/1999 của ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về việc bác đơn ông Bộc xin đền bù đất ở tại số 270 Hùng Vương (nối dài) thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh ;
Xét phần đất ở tại số 270 Hùng Vương (nối dài) thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh nằm trong phần đất 1.000m2 do ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh cấp cho ông Nguyễn Văn Nhờ năm 1979. Năm 1980, ông Nhờ cho ông Bộc đất cất nhà ở cho đến nay.
Nay có một phần đất trên nằm trong lộ giới mở rộng đường Hùng Vương. ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh đã tính toán đền bù vật kiến trúc cho hộ ông Bộc với số tiền 8.675.068đ, trong đó không đền bù đất ở là đúng với Bản qui định đền bù số 878/QĐ-LCQ-TCVG ngày 10/10/1998 của Sở Tài chánh-Vật giá-ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ;
Xét quyết định số 137/QĐ-UB ngày 11/4/1979 của ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh và quyết định số 72/QĐ-UB ngày 15/3/1993 của ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ;
Xét quyết định giải quyết khiếu nại số 639/QĐ-UB-QLĐT ngày 05/5/1999 của ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh và báo cáo số 708/BC-TTr ngày 11/11/1999 của Thanh tra thành phố;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công nhận quyết định giải quyết khiếu nại số 639/QĐ-UB-QLĐT ngày 05/5/1999 của ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về việc bác đơn ông Nguyễn Văn Bộc xin đền bù đất ở tại số 270 Hùng Vương (nối dài) thị trấn An Lạc huyện Bình Chánh là đúng chính sách.

Điều 2. Đây là quyết định cuối cùng của ủy ban nhân dân thành phố về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bộc và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giao Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh tổ chức thực hiện quyết định, báo cáo kết quả cho Thường trực ủy ban nhân dân thành phố và Thanh tra thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Chánh Thanh tra thành phố, Chủ nhiệm Văn phòng Tiếp dân thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh và ông Nguyễn Văn Bộc có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3
- Văn phòng Chính phủ
- Thanh tra Nhà nước
- TT/TU, TT/HĐND.TP
- TTUB : CT, PCT/TT, ĐT, UV/PC
- VP Đoàn ĐBQH thành phố
- Viện KSND thành phố
- Văn phòng Tiếp dân TP (3b)
- VPUB : PVP/NC, ĐT
- Tổ NC, ĐT
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Vũ Hùng Việt

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 708/2000/QĐ-UB-TD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu708/2000/QĐ-UB-TD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/01/2000
Ngày hiệu lực27/01/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 708/2000/QĐ-UB-TD

Lược đồ Quyết định 708/2000/QĐ-UB-TD giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Bộc,270 Hùng Vương, thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh khiếu nại QĐ 639/QĐ-UB-QLĐT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 708/2000/QĐ-UB-TD giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Bộc,270 Hùng Vương, thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh khiếu nại QĐ 639/QĐ-UB-QLĐT
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu708/2000/QĐ-UB-TD
        Cơ quan ban hànhSở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVũ Hùng Việt
        Ngày ban hành27/01/2000
        Ngày hiệu lực27/01/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 708/2000/QĐ-UB-TD giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Bộc,270 Hùng Vương, thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh khiếu nại QĐ 639/QĐ-UB-QLĐT

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 708/2000/QĐ-UB-TD giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Bộc,270 Hùng Vương, thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh khiếu nại QĐ 639/QĐ-UB-QLĐT

             • 27/01/2000

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/01/2000

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực