Quyết định 708-BYT/QĐ

Quyết định 708-BYT/QĐ năm 1960 về việc sửa đổi các tổ chức bệnh viện C, bệnh viện Bạch mai và Bệnh viện Bích câu do Bộ trưởng Bộ Y Tế ban hành

BỘ Y TẾ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 708-BYT/QĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 1960 

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI CÁC TỔ CHỨC BỆNH VIỆN C, BỆNH VIỆN BẠCH MAI VÀ BỆNH VIỆN BÍCH CÂU

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được Quốc hội thông qua ngày 14-7-1960;
Xét nhu cầu công tác cần thiết;
Theo đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ Phòng bệnh, chữa bệnh, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ Bộ Y tế;
Đã có sự trao đổi thống nhất ý kiến với Ủy ban hành chính và Sở Y tế thành phố Hà nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay sửa đổi các tổ chức bệnh viện sau đây:

- Chuyển khoa Nội ở bệnh viện C sát nhập vào bệnh viện Bạch mai, nhận điều trị cho bệnh nhân, cán bộ, công nhân viên thuộc cơ quan trung ương và Hà nội, và trường hợp khó của các cơ quan tỉnh.

- Tách khoa sản phụ ở bệnh viện Bạch mai, sát nhập vào bệnh viện C thuộc Sở Y tế Hà nội.

- Tách khu vực bệnh viện Bích câu trong bệnh việc C thành bệnh viện Bích câu thuộc Sở Y tế Hà nội.

Điều 2. – Bệnh viện C thuộc Sở Y tế Hà nội có nhiệm vụ: điều trị nội, ngoại trú về phụ khoa và đỡ đẻ cho nữ cán bộ công nhân viên thuộc các cơ quan trung ương và Hà nội, và trường hợp khó của các cơ quan tỉnh và của nhân dân.

- Bệnh viện Bích câu thuộc Sở Y tế Hà nội có nhiệm vụ: điều trị nội, ngoại trú về nội khoa có nhân dân Hà nội.

Điều 3. – Các ông Bệnh viện trưởng bệnh viện C, bệnh viện Bạch mai, Ủy ban hành chính thành phố Hà nội, ông Giám đốc Sở Y tế Hà nội, ông Chánh văn phòng Bộ Y tế, ông Vụ trưởng Vụ phòng bệnh chữa bệnh và ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Y tế chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Đức Thắng

 

Thuộc tính văn bản 708-BYT/QĐ
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 708-BYT/QĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/11/1960
Ngày hiệu lực 20/11/1960
Ngày công báo 07/12/1960
Số công báo Số 51
Lĩnh vực Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Lược đồ văn bản

Quyết định 708-BYT/QĐ sửa đổi tổ chức bệnh viện C, bệnh viện Bạch mai và Bệnh viện Bích câu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 708-BYT/QĐ sửa đổi tổ chức bệnh viện C, bệnh viện Bạch mai và Bệnh viện Bích câu
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 708-BYT/QĐ
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Người ký Nguyễn Đức Thắng
Ngày ban hành 05/11/1960
Ngày hiệu lực 20/11/1960
Ngày công báo 07/12/1960
Số công báo Số 51
Lĩnh vực Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 05/11/1960

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 07/12/1960

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 20/11/1960

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực