Quyết định 708/QĐ-BXD

Quyết định 708/QĐ-BXD năm 2012 công nhận Thị xã Tam Điệp là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Ninh Bình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 708/QĐ-BXD công nhận Thị xã Tam Điệp là đô thị loại III trực thuộc


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 708/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THỊ XÃ TAM ĐIỆP LÀ ĐÔ THỊ LOẠI III TRỰC THUỘC TỈNH NINH BÌNH

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về phân loại đô thị;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tại Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 05/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc thẩm định Đề án đề nghị công nhận Thị xã Tam Điệp là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Ninh Bình;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Thị xã Tam Điệp là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thị xã Tam Điệp và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ; KH & ĐT; QP;
TC; TN & MT; GTVT; VH-TT&DL;
NN & PTNT, CT;
- Các Sở: XD; Nội vụ tỉnh Ninh Bình;
- Lưu: VT, Cục PTĐT (3).

BỘ TRƯỞNG
Trịnh Đình Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 708/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu708/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2012
Ngày hiệu lực31/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 708/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 708/QĐ-BXD công nhận Thị xã Tam Điệp là đô thị loại III trực thuộc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 708/QĐ-BXD công nhận Thị xã Tam Điệp là đô thị loại III trực thuộc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu708/QĐ-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành31/07/2012
        Ngày hiệu lực31/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 708/QĐ-BXD công nhận Thị xã Tam Điệp là đô thị loại III trực thuộc

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 708/QĐ-BXD công nhận Thị xã Tam Điệp là đô thị loại III trực thuộc

            • 31/07/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/07/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực