Quyết định 708/QĐ-UBND

Quyết định 708/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Ban Quản lý Dự án “Dạy nghề tại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn II” (VIE/034) sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại của Luxembourg

Nội dung toàn văn Quyết định 708/QĐ-UBND 2017 Dự án Dạy nghề tại tỉnh Bắc Kạn Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 708/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 23 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN “DẠY NGHỀ TẠI TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN II” (VIE/034) SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA KHÔNG HOÀN LẠI CỦA CHÍNH PHỦ LUXEMBOURG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số: 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 03 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số: 12/2016/TT-BKH ngày 08/8/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số: 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Căn cứ Quyết định số: 1380/QĐ-TTg ngày 12/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục Dự án “Dạy nghề tại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn II” (VIE/034) sử dụng nguồn vốn ODA của Chính phủ Luxembourg;

Căn cứ Quyết định số: 1396/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao Chủ Dự án “Dạy nghề tại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn II” (VIE/034) sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Luxembourg;

Căn cứ Quyết định số: 2096/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt văn kiện dự án “Dạy nghề tại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn II” (VIE/034) sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Luxembourg;

Xét đề nghị của trường Cao đẳng Nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn tại Tờ trình số: 06/TTr-CĐNDTNT ngày 04 tháng 5 năm 2017 về việc đề nghị thành lập Ban Quản lý dự án Dạy nghề tại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn II (VIE/034),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý Dự án “Dạy nghề tại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn II” (VIE/034), cụ thể:

1. Tên gọi: Ban Quản lý Dự án Dạy nghề tại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn II viết tắt là dự án VIE/034 do Chính phủ Đại công quốc Luxembourg tài trợ.

Dự án có tổng vốn thực hiện là 2.700.000 EUR (trong đó: Vốn ODA: 2.400.000 EUR, vốn đối ứng: 300.000 EUR) thực hiện trong thời gian 03 năm từ năm 2016 đến năm 2018.

2. Trụ sở giao dịch: Trường Cao đẳng Nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn.

3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

- Ban Quản lý dự án VIE/034 hoạt động theo quy định tại Thông tư số: 12/2016/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số: 16/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

- Ban Quản lý dự án VIE/034 là cơ quan chuyên trách trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, có chức năng giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, điều phối thực hiện dự án VIE/034 đảm bảo đạt mục tiêu, tiến độ, chất lượng bằng các nguồn lực quy định tại văn kiện dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Ban Quản lý dự án VIE/034 có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Thương mại theo văn kiện dự án và quy định của pháp luật Việt Nam.

4. Cơ cấu tổ chức Ban Quản lý dự án VIE/034 gồm Trưởng ban, Phó ban và các thành viên, cụ thể:

- Ông Trịnh Tiến Long, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn, Trưởng ban.

- Ông Bế Ngọc Tuấn, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn, Phó ban.

- Ông Ngô Quang Cường, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Kế toán - Tài chính, trường Cao đẳng Nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn, thành viên (phụ trách Kế toán).

- Ông Bùi Bàng Long, cán bộ phòng Nghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tế trường Cao đẳng Nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn, thành viên.

- Ông Chu Thế Tuấn, cán bộ phòng Hành chính Tổ chức trường Cao đẳng Nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn, thành viên.

Điều 2. Ban Quản lý dự án VIE/034 có trách nhiệm xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn, Trưởng ban Quản lý dự án VIE/034, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 708/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu708/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2017
Ngày hiệu lực23/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 708/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 708/QĐ-UBND 2017 Dự án Dạy nghề tại tỉnh Bắc Kạn Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 708/QĐ-UBND 2017 Dự án Dạy nghề tại tỉnh Bắc Kạn Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu708/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýPhạm Duy Hưng
        Ngày ban hành23/05/2017
        Ngày hiệu lực23/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 708/QĐ-UBND 2017 Dự án Dạy nghề tại tỉnh Bắc Kạn Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 708/QĐ-UBND 2017 Dự án Dạy nghề tại tỉnh Bắc Kạn Bắc Kạn

            • 23/05/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/05/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực