Quyết định 71/2003/QĐ-BCN

Quyết định 71/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Bệnh viện Công ty Khoáng sản I, Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam về Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 71/2003/QĐ-BCN chuyển Bệnh viện Công ty Khoáng sản I, Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam về Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 71/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN BỆNH VIỆN CÔNG TY KHOÁNG SẢN I, TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VIỆT NAM VỀ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Thông báo số 160/TB-VP ngày 01 tháng 4 năm 2003 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng thông báo ý kiến của lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đồng ý tiếp nhận Bệnh viện Công ty Khoáng sản I;
Xét đề nghị của Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam tại công văn số 356/CV- TCLĐ ngày 23 tháng 4 năm 2003;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Bệnh viện Công ty Khoáng sản I thuộc Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam về Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng quản lý.

Điều 2. Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo bàn giao nguyên trạng cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản, tổ chức bộ máy và các vấn đề liên quan khác của Bệnh viện chương trình Khoáng sản I cho uỷ ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng quản lý theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam, Giám đốc Công ty Khoáng sản I chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3,
- VP Chính phủ,
- Bộ tài chính,
- Bộ LĐTB&XH,
- Bộ Y tế,
- Bộ Nội vụ,
- Ngân hàng Nhà nước,
- Kho bạc Nhà nước TW,
- UBND tỉnh Cao Bằng,
- Sở Y tế tỉnh Cao Bằng,
- Công đoàn CNVN,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 Châu Huệ Cẩm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 71/2003/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu71/2003/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2003
Ngày hiệu lực09/06/2003
Ngày công báo25/05/2003
Số công báoSố 43
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 71/2003/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 71/2003/QĐ-BCN chuyển Bệnh viện Công ty Khoáng sản I, Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam về Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 71/2003/QĐ-BCN chuyển Bệnh viện Công ty Khoáng sản I, Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam về Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu71/2003/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýChâu Huệ Cẩm
        Ngày ban hành06/05/2003
        Ngày hiệu lực09/06/2003
        Ngày công báo25/05/2003
        Số công báoSố 43
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 71/2003/QĐ-BCN chuyển Bệnh viện Công ty Khoáng sản I, Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam về Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 71/2003/QĐ-BCN chuyển Bệnh viện Công ty Khoáng sản I, Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam về Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

            • 06/05/2003

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/05/2003

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/06/2003

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực