Quyết định 71/2008/QĐ-UBND

Quyết định 71/2008/QĐ-UBND thành lập Sở Thông tin và Truyền thông trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 71/2008/QĐ-UBND thành lập Sở Thông tin và Truyền thông trực thuộc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/2008/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 21 tháng 3 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 119/TTr-SNV ngày 20 tháng 3 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Sở Thông tin và Truyền thông trên cơ sở Sở Bưu chính, Viễn thông và tiếp nhận chức năng, tổ chức quản lý Nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình; cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên các phương tiện báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm.

Sở Thông tin và Truyền thông chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế, chương trình, kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sở Thông tin và Truyền thông có tư cách pháp nhân; có con dấu, tài khoản riêng và có trụ sở làm việc đặt tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Điều 3. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:

1. Tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ và các tổ chức sau đây:

a) Chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về bưu chính, viễn thông và nguyên trạng về tổ chức, biên chế cán bộ, công chức, viên chức, tài chính, tài sản và các dự án đang thực hiện (nếu có) của Sở Bưu chính, Viễn thông do Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông bàn giao;

b) Chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về báo chí, xuất bản và nguyên trạng về tổ chức, biên chế cán bộ, công chức, viên chức làm công tác báo chí, xuất bản và các dự án về báo chí, xuất bản đang thực hiện (nếu có) do Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch bàn giao.

2. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông.

3. Sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức các phòng, đơn vị thuộc Sở bảo đảm tinh gọn, hợp lý và đủ khả năng tham mưu, tổng hợp đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước của Sở.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Công an tỉnh, thủ trưởng các Sở, Ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 71/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu71/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2008
Ngày hiệu lực31/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 71/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 71/2008/QĐ-UBND thành lập Sở Thông tin và Truyền thông trực thuộc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 71/2008/QĐ-UBND thành lập Sở Thông tin và Truyền thông trực thuộc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu71/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýHoàng Thị Út Lan
        Ngày ban hành21/03/2008
        Ngày hiệu lực31/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 71/2008/QĐ-UBND thành lập Sở Thông tin và Truyền thông trực thuộc

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 71/2008/QĐ-UBND thành lập Sở Thông tin và Truyền thông trực thuộc

            • 21/03/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/03/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực