Quyết định 71-HĐBT

Quyết định 71-HĐBT năm 1982 về việc thành lập Vụ các vấn đề quốc phòng và động viên nền kinh tế quốc dân thuộc Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 71-HĐBT thành lập Vụ vấn đề quốc phòng động viên nền kinh tế quốc dân


HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 71-HĐBT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 1982

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 71-HĐBT NGÀY 20 - 4- 1982 VỀ VIỆC THÀNH LẬP VỤ CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUỐC PHÒNG VÀ ĐỘNG VIÊN NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN THUỘC VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG.

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ nghị định số 165-CP ngày 23-4-1981 của Hội đồng Chính phủ về tổ chức lập kế hoạch động viên nền kinh tế quốc dân thường xuyên sẵn sàng chống chiến tranh xâm lược và tổ chức bộ máy chuyên trách làm công tác động viên;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng bộ trưởng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Thành lập Vụ các vấn đề về quốc phòng và động viên nền kinh tế quốc dân (gọi tắt là Vụ 1) thuộc Văn phòng Hội đồng bộ trưởng.

Vụ 1 có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng bộ trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các ngành, các địa phương trong việc lập và tổ chức thực hiện kế hoạch động viên nền kinh tế quốc dân thường xuyên sẵn sàng chống chiến tranh xâm lược, và các vấn đề về quốc phòng. Cụ thể là:

- Đôn đốc các ngành, các địa phương lập các kế hoạch động viên nền kinh tế quốc dân như kế hoạch kinh tế năm đầu chiến tranh; kế hoạch động viên cho quân đội; kế hoạch phòng thủ nhân dân ở các ngành, các địa phương theo quy định của Hội đồng bộ trưởng; thẩm tra các kế hoạch ấy trước khi trình Hội đồng bộ trưởng.

- Theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng, tổ chức kiểm tra về mức độ và khả năng thực hiện các kế hoạch động viên của các ngành và các địa phương.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch động viên nền kinh tế quốc dân khi đất nước ở trong tình trạng khẩn trương hoặc có chiến tranh.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định của Hội đồng bộ trưởng về kết hợp kinh tế với quốc phòng - quốc phòng với kinh tế và những công tác có liên quan đến quốc phòng.

- Hướng dẫn các ngành, các địa phương tổ chức công tác bảo mật kế hoạch động viên nền kinh tế quốc dân.

Điều 2.- Vụ 1 có một vụ trưởng phụ trách, và có từ 1 đến 2 phó vụ trưởng giúp việc vụ trưởng.

Điều 3.- Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc của Vụ 1 do Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng bộ trưởng quy định. Bộ quốc phòng có trách nhiệm cử cán bộ đến làm việc ở Vụ 1 theo chế độ biệt phái, căn cứ yêu cầu của Văn phòng Hội đồng bộ trưởng.

Điều 4.- Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng bộ trưởng, thủ trưởng các Bộ, Uỷ ban Nhà nước, các cơ quan khác thuộc Hội đồng bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cấp tương đương có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Phạm Văn Đồng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 71-HĐBT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu71-HĐBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/04/1982
Ngày hiệu lực05/05/1982
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 71-HĐBT

Lược đồ Quyết định 71-HĐBT thành lập Vụ vấn đề quốc phòng động viên nền kinh tế quốc dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 71-HĐBT thành lập Vụ vấn đề quốc phòng động viên nền kinh tế quốc dân
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu71-HĐBT
        Cơ quan ban hànhHội đồng Bộ trưởng
        Người kýPhạm Văn Đồng
        Ngày ban hành20/04/1982
        Ngày hiệu lực05/05/1982
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 71-HĐBT thành lập Vụ vấn đề quốc phòng động viên nền kinh tế quốc dân

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 71-HĐBT thành lập Vụ vấn đề quốc phòng động viên nền kinh tế quốc dân

             • 20/04/1982

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/05/1982

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực