Quyết định 71-NS/VGNN

Quyết định 71-NS/VGNN năm 1974 về việc điều chỉnh giá mua gai sợi do Chủ nhiệm Uỷ ban Vật giá Nhà nước

UỶ BAN VẬT GIÁ NHÀ NƯỚC
******

VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 71-NS/VGNN

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 1974 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ MUA GAI SỢI

CHỦ NHIỆM ỦY BAN VẬT GIÁ NHÀ NƯỚC

Căn cứ vào Nghị định của Hội đồng Chính phủ số 106-CP ngày 24 tháng 06 năm 1965 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ủy ban Vật giá Nhà nước;
Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ số 210-CP ngày 09-09-1974 về phương hướng, nhiệm vụ giá cả trong hai năm 1974 – 1975;
Sau khi trao đổi với các ngành có liên quan và báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay điều chỉnh và quy định giá mua một kilôgam sợi các loại áp dụng thống nhất trên toàn miền Bắc như sau:

1. Gai dài từ 1,30m trở lên:

Loại A: 7,10đ (bảy đồng một hào)

Loại B: 6,20đ (sáu đồng hai hào)

2. Gai dài từ 0,80m đến dưới 1,30m:

Loại A: 5,80đ (năm đồng tám hào)

Loại B: 5,10đ (năm đồng một hào)

3. Gai dài từ 0,40m đến dưới 0,80m:

Loại A: 3,90đ (ba đồng chín hào)

Loại B: 3,00đ (ba đồng chẵn)

Điều 2. – Quy cách, phẩm chất các loại gai được quy định như sau:

a) Tiêu chuẩn chung cho các loại: thật khô, không sâu, không mốc, không mục ải.

b) Tiêu chuẩn riêng cho từng loại:

Loại A: Cạo sạch vỏ ngoài, không vấp mấu, dai bền, sợi mềm, tơ rời, tước không lõi,

- Màu trắng đều hoặc trắng xanh.

- Gốc không vàng hoặc đỏ.

Loại B: Gạo chưa thật sạch vỏ ngoài, tơ không được rời, còn ít mấu, sợi không mềm bằng loại A.

Điều 3. – Giá mua quy định ở điều 1 là giá mua tại các cửa hàng, trạm, tổ thu mua của mậu dịch quốc doanh.

Điều 4. -  Quyết định này  được thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 1974.

 

 

Q. CHỦ NHIỆM ỦY BAN VẬT GIÁ NHÀ NƯỚC


 

Tô Duy

 

Thuộc tính văn bản 71-NS/VGNN
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 71-NS/VGNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/10/1974
Ngày hiệu lực 01/11/1974
Ngày công báo 31/10/1974
Số công báo Số 18
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Lược đồ văn bản

Quyết định 71-NS/VGNN điều chỉnh giá mua gai sợi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 71-NS/VGNN điều chỉnh giá mua gai sợi
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 71-NS/VGNN
Cơ quan ban hành Uỷ ban Vật giá Nhà nước
Người ký Tô Duy
Ngày ban hành 16/10/1974
Ngày hiệu lực 01/11/1974
Ngày công báo 31/10/1974
Số công báo Số 18
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 16/10/1974

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 31/10/1974

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/11/1974

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực