Quyết định 711/QĐ-UBND

Quyết định 711/QĐ-UBND năm 2012 thành lập Ban Điều hành và Tổ Chuyên viên giúp việc Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bình Phước đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”

Nội dung toàn văn Quyết định 711/QĐ-UBND năm 2012 thành lập Ban Điều hành và Tổ Chuyên viên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 711/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 16 tháng 4 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN ĐIỀU HÀNH VÀ TỔ CHUYÊN VIÊN GIÚP VIỆC ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN VĂN HÓA NÔNG THÔN TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐẾN NĂM 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 28/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 392/TTr-SVHTTDL ngày 26 tháng 3 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Điều hành và Tổ Chuyên viên giúp việc Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bình Phước đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” gồm các ông (bà) có tên sau:

I. Ban Điều hành

1. Ông Nguyễn Huy Phong - PCT UBND tỉnh - Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Quang Toản - GĐ Sở VH, TT và DL - Phó ban TT

3. Ông Phan Văn Đon - PGĐ Sở NN và PTNT - Phó ban

4. Ông Huỳnh Thanh Dũng - PGĐ Sở Xây dựng - Thành viên

5. Ông Lê Văn Quang - PGĐ Sở VH, TT và DL - Thành viên

6. Ông Trương Văn Phẩm - PGĐ Sở Tài chính - Thành viên

7. Ông Phan Văn Quý - PGĐ Sở KH và ĐT - Thành viên

8. Ông Vũ Đức Sơn - PGĐ Sở Nội vụ - Thành viên

9. Ông Nguyễn Lương Nhân - Phó Trưởng Ban Dân tộc - Thành viên

10. Ông Trương Văn Phúc - PGĐ Sở TN và MT - Thành viên

11. Ông Nguyễn Minh Quang - PGĐ Sở TT và TT - Thành viên

12. Ông Lê Trường Sơn - PGĐ Sở LĐ, TB và XH - Thành viên

13. Ông Lương Hận - PCT UBND H. Bù Đăng - Thành viên

14. Ông Diệp Hoàng Thu - PCT UBND H. Bù Đốp - Thành viên

15. Ông Phạm Hồng Khanh - PCT UBND H. Bù Gia Mập - Thành viên

16. Ông Nguyễn Trọng Sơn - PCT UBND H. Chơn Thành - Thành viên

17. Ông Nguyễn Văn Tặng - PCT UBND H. Đồng Phú - Thành viên

18. Ông Lê Hoàng Lâm - PCT UBND H. Hớn Quản - Thành viên

19. Bà Trần Thị Bích Lệ - PCT UBND H. Lộc Ninh - Thành viên

20. Ông Phan Xuân Vĩnh - PCT UBND TX. Bình Long - Thành viên

21. Ông Lê Hải Đăng - PCT UBND TX. Đồng Xoài - Thành viên

22. Ông Đinh Ngọc Ngạn - PCT UBND TX. Phước Long - Thành viên

23. Mời ông Nguyễn Tri Kiệm - PCT UBMTTQVN tỉnh - Thành viên

24. Mời ông Nguyễn Văn Chơ - PCT Hội Nông dân tỉnh - Thành viên

II. Tổ chuyên viên giúp việc

1. Ông Lê Văn Quang - PGĐ Sở VH, TT và DL - Tổ trưởng

2. Ông Vũ Ngọc Hải - TP.XDNSVH và GĐ Sở VH, TT và DL - Thành viên

3. Ông Võ Ngọc Vinh - PTP. VHXH UBND tỉnh - Thành viên

4. Ông Trương Xuân Thành- CV. Phòng XDNSVH và GĐ Sở VH, TT và DL - Thành viên

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai khai thực hiện Kế hoạch, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc UBND các huyện, thị xã thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bình Phước đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”.

2. Thường xuyên kiểm tra kết quả thực hiện ở các huyện, thị xã đảm bảo chế độ thông tin báo cáo định kỳ: tháng, quý, năm; đồng thời tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, NN và PTNT, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 711/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu711/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/2012
Ngày hiệu lực16/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 711/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 711/QĐ-UBND năm 2012 thành lập Ban Điều hành và Tổ Chuyên viên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 711/QĐ-UBND năm 2012 thành lập Ban Điều hành và Tổ Chuyên viên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu711/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýTrương Tấn Thiệu
        Ngày ban hành16/04/2012
        Ngày hiệu lực16/04/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 711/QĐ-UBND năm 2012 thành lập Ban Điều hành và Tổ Chuyên viên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 711/QĐ-UBND năm 2012 thành lập Ban Điều hành và Tổ Chuyên viên

            • 16/04/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/04/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực