Quyết định 7118/QĐ-UBND

Quyết định 7118/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh mức thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ tại các trạm thu phí trên xa lộ Hà Nội và tại cầu Bình Triệu theo Thông tư 159/2013/TT-BTC do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 7118/QĐ-UBND 2013 phí đường bộ xa lộ Bình Triệu Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7118 /QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU CHỈNH MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐƯỜNG BỘ TẠI CÁC TRẠM THU PHÍ TRÊN XA LỘ HÀ NỘI VÀ TẠI CẦU BÌNH TRIỆU THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 159/TT-BTC NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 01 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về ban hành và sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2011;

Căn cứ Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ hoàn vốn đầu tư đường bộ; Công văn số 9811/BTC-CST ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Bộ Tài chính về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với phí giao thông đường bộ;

Thực hiện Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố Khóa VIII tại kỳ họp lần thứ 12,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Thành phố (CII) điều chỉnh mức thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ tại các trạm thu phí trên xa lộ Hà Nội và tại cầu Bình Triệu theo quy định tại Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính; cụ thể như sau:

Số thứ tự

Loại xe

Mệnh giá (đồng)

Vé lượt

Vé tháng

Vé quý

1

Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng.

15.000

450.000

1.200.000

2

Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn.

20.000

600.000

1.600.000

3

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn.

25.000

750.000

2.000.000

4

Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 feet.

40.000

1.200.000

3.200.000

5

Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 feet.

80.000

2.400.000

6.500.000

Thời điểm bắt đầu thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. Các trường hợp miễn thu phí được áp dụng theo quy định tại Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Thành phố được phép không kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) đầu ra đối với doanh thu thu phí tại trạm thu phí trên xa lộ Hà Nội.

Điều 3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở ngành khác có liên quan tổ chức rà soát, đàm phán, dự thảo nội dung ký kết Phụ lục hợp đồng với Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Thành phố về điều chỉnh phương án tài chính của Hợp đồng BOT Cầu đường Bình Triệu 2 (phần 1, giai đoạn 2), số 01/2009/HĐ-BOT ngày 31 tháng 3 năm 2009, trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các Cơ quan báo, đài;
- VPUB: các PVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu: VT, (ĐTMT/Thg) MH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7118/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu7118/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2013
Ngày hiệu lực30/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7118/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 7118/QĐ-UBND 2013 phí đường bộ xa lộ Bình Triệu Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 7118/QĐ-UBND 2013 phí đường bộ xa lộ Bình Triệu Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu7118/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Hữu Tín
       Ngày ban hành30/12/2013
       Ngày hiệu lực30/12/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 7118/QĐ-UBND 2013 phí đường bộ xa lộ Bình Triệu Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 7118/QĐ-UBND 2013 phí đường bộ xa lộ Bình Triệu Hồ Chí Minh

           • 30/12/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/12/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực