Quyết định 712/QĐ-SYT

Quyết định 712/QĐ-SYT năm 2013 về mở rộng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 tại Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nội dung toàn văn Quyết định 712/QĐ-SYT áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 2008 Sở Y tế Vũng Tàu 2016


UBND TỈNH BR-VT
SỞ Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 712/QĐ-SYT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 04 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH VÀ MỞ RỘNG, ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001: 2008 TẠI SỞ Y TẾ

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Quyết định số 3836/2008/QĐ.UBND ngày 27/10/2008 của UBND Tỉnh BR-VT về việc Quy định chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và cơ cấu tchức của Sở Y tế tỉnh BR-VT;

Căn cứ Quyết định số 2986/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng cho các loại hình cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương;

Căn cứ nhu cầu mở rộng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008;

Xét đề nghị của Chánh văn phòng Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành và mở rộng, áp dụng Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Tất cả các phòng chức năng và cán bộ, công chức của Sở Y tế có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, trưởng các phòng chức năng của Sở có trách nhiệm đôn đốc, giám sát và kim tra việc áp dụng và duy trì Hệ thống tài liệu của các phòng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các phó giám đốc Sở;
- Ban ISO SYT (T/hiện);
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC
Trương Văn Kính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 712/QĐ-SYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu712/QĐ-SYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2013
Ngày hiệu lực04/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 712/QĐ-SYT

Lược đồ Quyết định 712/QĐ-SYT áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 2008 Sở Y tế Vũng Tàu 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 712/QĐ-SYT áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 2008 Sở Y tế Vũng Tàu 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu712/QĐ-SYT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrương Văn Kính
        Ngày ban hành04/11/2013
        Ngày hiệu lực04/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 712/QĐ-SYT áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 2008 Sở Y tế Vũng Tàu 2016

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 712/QĐ-SYT áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 2008 Sở Y tế Vũng Tàu 2016

              • 04/11/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/11/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực