Quyết định 712/QĐ-UBND

Quyết định 712/QĐ-UBND năm 2015 giải quyết mai táng phí cho thân nhân đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg, Nghị định 150/2006/NĐ-CP, Quyết định 62/2011/QĐ-TTg do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 712/QĐ-UBND 2015 mai táng phí thân nhân đối tượng trợ cấp Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 712/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 04 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP GIẢI QUYẾT MAI TÁNG PHÍ CHO THÂN NHÂN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 290/2005/QĐ-TTG NGHỊ ĐỊNH SỐ 150/2006/NĐ-CP QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2011/QĐ-TTG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh;

Căn cứ Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc;

Căn cứ Thông tư số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 7 tháng 12 năm 2005 của Liên bộ Quốc phòng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25/7/2007 của Liên bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TTLT/BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân của các đối tượng hưởng trợ cấp một lần hoặc trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg Nghị định số 150/2006/NĐ-CP Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan kiểm tra việc triển khai thực hiện, lập kế hoạch phân bổ kinh phí trợ cấp mai táng phí của các đối tượng trên cho các huyện, thị xã, thành phố, đồng thời hướng dẫn thanh quyết toán nguồn kinh phí được cấp. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP: CVP, PCVP đ/c Đoàn Thanh Vinh;
- Lưu VT, YT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 712/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu712/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/04/2015
Ngày hiệu lực20/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 712/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 712/QĐ-UBND 2015 mai táng phí thân nhân đối tượng trợ cấp Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 712/QĐ-UBND 2015 mai táng phí thân nhân đối tượng trợ cấp Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu712/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Dung
        Ngày ban hành20/04/2015
        Ngày hiệu lực20/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 712/QĐ-UBND 2015 mai táng phí thân nhân đối tượng trợ cấp Thừa Thiên Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 712/QĐ-UBND 2015 mai táng phí thân nhân đối tượng trợ cấp Thừa Thiên Huế

            • 20/04/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/04/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực