Quyết định 712/QĐ-UBND

Quyết định 712/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ Quyết định 07/2010/QĐ-UBND Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân do huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 712/QĐ-UBND bãi bỏ 07/2010/QĐ-UBND không tổ chức Hội đồng nhân dân Hồ Chí Minh 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 712/QĐ-UBND

Cần Giờ, ngày 18 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 280/TTr-TP ngày 14 tháng 6 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân do không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành (theo Danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Tư pháp, Thủ trưởng các phòng ban chuyên môn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp Thành phố;
- Phòng Kiểm tra văn bản - Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo thành phố;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực Ủy ban nhân dân huyện;
- Đài Truyền thanh huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, Th.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Minh Dũng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định 712/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về bãi bỏ văn bản)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Ngày có hiệu lực

Lý do bãi bỏ

01

Quyết định

07/2010/QĐ-UBND

Ngày 22/6/2010

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân.

30/6/2010

- Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực thi hành.

- Nội dung văn bản không còn phù hợp với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 712/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu712/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2016
Ngày hiệu lực18/07/2016
Ngày công báo01/09/2016
Số công báoSố 112
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 712/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 712/QĐ-UBND bãi bỏ 07/2010/QĐ-UBND không tổ chức Hội đồng nhân dân Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 712/QĐ-UBND bãi bỏ 07/2010/QĐ-UBND không tổ chức Hội đồng nhân dân Hồ Chí Minh 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu712/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýLê Minh Dũng
       Ngày ban hành18/07/2016
       Ngày hiệu lực18/07/2016
       Ngày công báo01/09/2016
       Số công báoSố 112
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 712/QĐ-UBND bãi bỏ 07/2010/QĐ-UBND không tổ chức Hội đồng nhân dân Hồ Chí Minh 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 712/QĐ-UBND bãi bỏ 07/2010/QĐ-UBND không tổ chức Hội đồng nhân dân Hồ Chí Minh 2016

           • 18/07/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/09/2016

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/07/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực