Quyết định 713/QĐ-TTg

Quyết định 713/QĐ-TTg về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Kon Tum trong thời gian giáp hạt năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 713/QĐ-TTg 2018 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho Kon Tum


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 713/-TTg

Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC XUT CP GO T NGUN D TR QUC GIA CHO TNH KON TUM TRONG THI GIAN GIÁP HT NĂM 2018

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 2072/LĐTBXH -BTXH ngày 29 tháng 5 năm 2018, của Bộ Tài chính tại văn bản số 6069/BTC-NSNN ngày 25 tháng 5 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 160,590 tấn gạo (một trăm sáu mươi nghìn năm trăm chín mươi kilogam) từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Kon Tum để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2018:

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: NN, KGVX, QHĐP, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 713/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu713/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2018
Ngày hiệu lực12/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 713/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 713/QĐ-TTg 2018 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 713/QĐ-TTg 2018 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu713/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVương Đình Huệ
        Ngày ban hành12/06/2018
        Ngày hiệu lực12/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 713/QĐ-TTg 2018 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho Kon Tum

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 713/QĐ-TTg 2018 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho Kon Tum

            • 12/06/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/06/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực