Quyết định 714/QĐ-TTg

Nội dung toàn văn Quyết định 714/QĐ-TTg 2022 gia hạn dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 714/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN “MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG CÁC THÀNH PHỐ DUYÊN HẢI” - TIỂU DỰ ÁN NHA TRANG, VAY VỐN WB

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục Dự án “Môi trường bền vững các thành phố duyên hải” - Tiểu dự án Nha Trang, Quyết định số 1624/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2017 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Môi trường bền vững các thành phố duyên hải” - Tiểu dự án Nha Trang, vay vốn WB;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số: 3084/BKHĐT-KTĐN ngày 11 tháng 5 năm 2022, 3496/BKHĐT-KTĐN ngày 30 tháng 5 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện và thời hạn đóng các Hiệp định vay của Dự án “Môi trường bền vững các thành phố duyên hải” - Tiểu dự án Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa (Dự án), vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) đến ngày 30 tháng 6 năm 2024.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa:

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc của Dự án, bố trí đầy đủ kế hoạch các nguồn vốn cho Dự án, bảo đảm hoàn thành Dự án đúng thời hạn. Trường hợp không hoàn thành đúng thời hạn vào ngày 30 tháng 6 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chịu trách nhiệm bố trí vốn để thực hiện các hạng mục chưa hoàn thiện của Dự án.

- Thực hiện thủ tục điều chỉnh Quyết định đầu tư Dự án theo đúng thẩm quyền.

- Phối hợp với Bộ Tài chính trao đổi, làm việc với WB để kéo dài thời hạn các Hiệp định vay của Dự án.

Điều 3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và WB thực hiện thủ tục điều chỉnh các Hiệp định vay của Dự án.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TTgCP, PTTgTT Phạm Bình Minh;
- Các Bộ: KHĐT, TC, XD, TP, NG;
- UBND tỉnh Khánh Hòa;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành,
Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, CN, QHĐP, TH;
- Lưu: VT,QHQT (3).HN.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 714/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu714/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tháng trước
(15/06/2022)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 714/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 714/QĐ-TTg 2022 gia hạn dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 714/QĐ-TTg 2022 gia hạn dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu714/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Bình Minh
        Ngày ban hành13/06/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tháng trước
        (15/06/2022)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 714/QĐ-TTg 2022 gia hạn dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 714/QĐ-TTg 2022 gia hạn dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải

              • 13/06/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực