Quyết định 715/2004/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 715/2004/QĐ-LĐTBXH về việc thu hồi giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động của Doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 715/2004/QĐ-LĐTBXH thu hồi giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động Doanh nghiệp


BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 715/2004/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu quảnlý của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định 29/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định 81/2003/NĐ-CP ngày 17/07/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ Luật lao động vềngười lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thu hồi giấy phép hoạt động chuyên doanh đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nướcngoài số 122/LĐTBXH-GP ngày 24/11/2000 cấp cho Công ty Vật tư tổng hợp Phú Yên (PYGEMACO) thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên do hoạt động không có hiệu quả.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Quyết định có hiệu lực, Công ty Vật tư tổng hợp Phú Yên phải nộp lại bản chính giấy phép số 122/LĐTBXH-GP cho Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lýlao động ngoài nước, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và doanh nghiệp có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

K/T BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
 Nguyễn Lương Trào

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 715/2004/QĐ-LĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu715/2004/QĐ-LĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/05/2004
Ngày hiệu lực19/05/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 715/2004/QĐ-LĐTBXH

Lược đồ Quyết định 715/2004/QĐ-LĐTBXH thu hồi giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động Doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

    Văn bản liên quan ngôn ngữ

      Văn bản sửa đổi, bổ sung

        Văn bản bị đính chính

          Văn bản được hướng dẫn

            Văn bản đính chính

              Văn bản bị thay thế

                Văn bản hiện thời

                Quyết định 715/2004/QĐ-LĐTBXH thu hồi giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động Doanh nghiệp
                Loại văn bảnQuyết định
                Số hiệu715/2004/QĐ-LĐTBXH
                Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
                Người kýNguyễn Lương Trào
                Ngày ban hành19/05/2004
                Ngày hiệu lực19/05/2004
                Ngày công báo...
                Số công báo
                Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
                Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
                Cập nhật14 năm trước

                Văn bản thay thế

                  Văn bản được dẫn chiếu

                    Văn bản hướng dẫn

                      Văn bản được hợp nhất

                        Văn bản gốc Quyết định 715/2004/QĐ-LĐTBXH thu hồi giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động Doanh nghiệp

                        Lịch sử hiệu lực Quyết định 715/2004/QĐ-LĐTBXH thu hồi giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động Doanh nghiệp

                        • 19/05/2004

                          Văn bản được ban hành

                          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

                        • 19/05/2004

                          Văn bản có hiệu lực

                          Trạng thái: Có hiệu lực