Quyết định 719/2006/QĐ-UBND-BN

Quyết định 719/2006/QĐ-UBND-BN phê duyệt kết quả dấu thầu gói thầu số 2 - hệ thống điện, điện chiếu sáng, cấp nước, cây xanh, trạm biến áp 400 KVA-35/0,4 KV và đường dây cao thế - hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở số 2 đường Hồ Ngọc Lân phường Kinh Bắc thành phố Bắc Ninh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 719/2006/QĐ-UBND-BN kết quả gói thầu 2 điện nước,trạm biến áp,dây cao thế hạ tầngKT khu nhà 2 đường Hồ Ngọc Lân,Kinh Bắc Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 719/2006/QĐ-UBND-BN

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU SỐ 2 - HỆ THỐNG ĐIỆN,  ĐIỆN CHIẾU SÁNG, CẤP NƯỚC, CÂY XANH, TRẠM BIẾN ÁP 400 KVA-35/0,4 KV VÀ ĐƯỜNG DÂY CAO THẾ - HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU NHÀ Ở SỐ 2 ĐƯỜNG HỒ NGỌC LÂN PHƯỜNG KINH BẮC THÀNH PHỐ BẮC NINH.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29.11.2005;
Căn cứ công văn số 2820/BKH-QLĐT ngày 21.4.2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về thực hiện Luật Đấu thầu;
Xét đề nghị của Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh tại tờ trình số 100/TT-DA ngày 15.5.2006 và báo cáo thẩm định số 366/KH-XDCB ngày 18.5.2006, về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 2 - hệ thống điện, điện chiếu sáng, cấp nước, cây xanh, trạm biến áp 400KVA-35/0,4 KV và đường dây cao thế - hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở số 2 đường Hồ Ngọc Lân phường Kinh Bắc thành phố Bắc Ninh,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt kết quả dấu thầu gói thầu số 2 - hệ thống điện, điện chiếu sáng, cấp nước, cây xanh, trạm biến áp 400KVA-35/0,4 KV và đường dây cao thế - hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở số 2 đường Hồ Ngọc Lân phường Kinh Bắc thành phố Bắc Ninh, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Đon vị trúng thầu: Công ty cấp thoát nước Bắc Ninh.

2. Giá trúng thầu: 3.077.043.000 đồng (ba tỷ, không trăm bảy mươi bảy triệu, không trăm bốn mươi ba nghìn đồng); loại hợp đồng trọn gói không điều chỉnh giá.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 85 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác: Thực hiện theo kết quả dấu thầu.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công nghiệp; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh, Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh và Giám đốc đơn vị trúng thầu căn cứ Quyết định thi hành./.

 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Bùi Vĩnh Kiên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 719/2006/QĐ-UBND-BN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu719/2006/QĐ-UBND-BN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2006
Ngày hiệu lực05/06/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 719/2006/QĐ-UBND-BN

Lược đồ Quyết định 719/2006/QĐ-UBND-BN kết quả gói thầu 2 điện nước,trạm biến áp,dây cao thế hạ tầngKT khu nhà 2 đường Hồ Ngọc Lân,Kinh Bắc Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 719/2006/QĐ-UBND-BN kết quả gói thầu 2 điện nước,trạm biến áp,dây cao thế hạ tầngKT khu nhà 2 đường Hồ Ngọc Lân,Kinh Bắc Bắc Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu719/2006/QĐ-UBND-BN
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýBùi Vĩnh Kiên
        Ngày ban hành26/05/2006
        Ngày hiệu lực05/06/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 719/2006/QĐ-UBND-BN kết quả gói thầu 2 điện nước,trạm biến áp,dây cao thế hạ tầngKT khu nhà 2 đường Hồ Ngọc Lân,Kinh Bắc Bắc Ninh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 719/2006/QĐ-UBND-BN kết quả gói thầu 2 điện nước,trạm biến áp,dây cao thế hạ tầngKT khu nhà 2 đường Hồ Ngọc Lân,Kinh Bắc Bắc Ninh

            • 26/05/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/06/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực