Quyết định 72/2009/QĐ-UBND

Quyết định 72/2009/QĐ-UBND điều chỉnh tên dự án đầu tư kế hoạch 2009 nguồn qũy nhà ở xã hội do Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 72/2009/QĐ-UBND điều chỉnh tên dự án đầu tư kế hoạch 2009 Bà Rịa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72/2009/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 07 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH TÊN DỰ ÁN ĐẦU TƯ KẾ HOẠCH 2009 NGUỒN QŨY NHÀ Ở XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa tại Công văn số 230/TTr-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2009 và Sở Kế hoạch – Đầu tư tại Công văn số 2516/SKHĐT-XDCB ngày 06 tháng 10 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tên dự án tại Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2009 về việc bổ sung và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 nguồn quỹ nhà ở xã hội là “xây dựng chung cư lô A, B cho người thu nhập thấp tại khu tái định cư Gò Cát 6 (giai đoạn 1)” thay cho dự án “ khu chung cư cho cán bộ, công chức và người có thu nhập thấp tại Bà Rịa”. Mức vốn bố trí năm 2009 là 40 tỷ đồng.

Điều 2. Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa là chủ đầu tư căn cứ nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện và giải ngân hết số vốn đã được bố trí trong năm 2009.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; các chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 72/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu72/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/10/2009
Ngày hiệu lực17/10/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 72/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 72/2009/QĐ-UBND điều chỉnh tên dự án đầu tư kế hoạch 2009 Bà Rịa


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 72/2009/QĐ-UBND điều chỉnh tên dự án đầu tư kế hoạch 2009 Bà Rịa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu72/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
       Người kýTrần Ngọc Thới
       Ngày ban hành07/10/2009
       Ngày hiệu lực17/10/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 72/2009/QĐ-UBND điều chỉnh tên dự án đầu tư kế hoạch 2009 Bà Rịa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 72/2009/QĐ-UBND điều chỉnh tên dự án đầu tư kế hoạch 2009 Bà Rịa

           • 07/10/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/10/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực