Quyết định 72/2017/QĐ-UBND

Quyết định 72/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định 03/2016/QĐ-UBND Quy định thủ tục đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị, giới thiệu mô hình, mô hình trình diễn phân bón trên địa bàn tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 72/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 03/2016/QĐ-UBND tổ chức hội thảo hội nghị An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72/2017/QĐ-UBND

An Giang, ngày 24 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2016/QĐ-UBND NGÀY 14/01/2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC HỘI THẢO, HỘI NGHỊ, GIỚI THIỆU MÔ HÌNH, MÔ HÌNH TRÌNH DIỄN PHÂN BÓN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý phân bón;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1870/TTr-SCT ngày 16 tháng 10 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định thủ tục đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị, giới thiệu mô hình, mô hình trình diễn phân bón trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 11 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Wesite Chính Phủ;
- Bộ Công Thương;
- Cục Kiểm soát TTHC-Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- CT và các PCT;
- Cổng thông tin điện tử AG;
- TTCB-TH;
- LĐVP, KTN;
- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 72/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu72/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/2017
Ngày hiệu lực07/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 72/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 72/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 03/2016/QĐ-UBND tổ chức hội thảo hội nghị An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 72/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 03/2016/QĐ-UBND tổ chức hội thảo hội nghị An Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu72/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýLê Văn Nưng
       Ngày ban hành24/10/2017
       Ngày hiệu lực07/11/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 72/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 03/2016/QĐ-UBND tổ chức hội thảo hội nghị An Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 72/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 03/2016/QĐ-UBND tổ chức hội thảo hội nghị An Giang

           • 24/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực