Quyết định 72/BYT-QĐ

Quyết định 72/BYT-QĐ năm 1994 sửa đổi Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trong lĩnh vực y dược kèm theo Quyết định 446/BYT-QĐ do Bộ Trưởng Bộ y tế ban hành

Quyết định 72/BYT-QĐ sửa đổi Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trong lĩnh vực y dược được ban hành kèm theo Quyết định 446/BYT-QĐ năm 1993 đã được thay thế bởi Quyết định 14/2005/QĐ-BYT Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành y tế và được áp dụng kể từ ngày 27/04/2005.

Nội dung toàn văn Quyết định 72/BYT-QĐ sửa đổi Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trong lĩnh vực y dược được ban hành kèm theo Quyết định 446/BYT-QĐ năm 1993


BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 72/BYT-QĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ SỐ 72/BYT-QĐ NGÀY 24 THÁNG 1 NĂM 1994 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUY CHẾ BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC Y DƯỢC ĐƯỢC BAN HÀNH THEO QĐ SỐ 446/BYT-QĐ NGÀY 6/5/1993

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Quyết định số 630/TTg ngày 31/12/1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập danh mục bí mật Nhà nước trong ngành y tế;
Xét đề nghị của ông: Chánh Văn phòng Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Huỷ bỏ chương 1 "Danh mục các mức độ mật Nhà nước thuộc lĩnh vực y, dược của Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trong lĩnh vực y, dược" ban thành theo Quyết định của Bộ Y tế số 446/BYT-QĐ ngày 6/5/1993.

Điều 2. Danh mục bí mật Nhà nước trong ngành y tế được thực hiện theo Quyết định số 630/TTg ngày 31/12/1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập danh mục bí mật Nhà nước trong ngành y tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kề từ ngày ký, các quy định trước đây trái với quy định trong Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Các ông Chánh thanh tra Bộ Y tế, Chánh Văn phòng, các Vụ trưởng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ Y tế ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Lê Văn Truyền

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 72/BYT-QĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu72/BYT-QĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/01/1994
Ngày hiệu lực24/01/1994
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/10/2008
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 72/BYT-QĐ

Lược đồ Quyết định 72/BYT-QĐ sửa đổi Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trong lĩnh vực y dược được ban hành kèm theo Quyết định 446/BYT-QĐ năm 1993


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 72/BYT-QĐ sửa đổi Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trong lĩnh vực y dược được ban hành kèm theo Quyết định 446/BYT-QĐ năm 1993
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu72/BYT-QĐ
       Cơ quan ban hànhBộ Y tế
       Người kýLê Văn Truyền
       Ngày ban hành24/01/1994
       Ngày hiệu lực24/01/1994
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/10/2008
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 72/BYT-QĐ sửa đổi Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trong lĩnh vực y dược được ban hành kèm theo Quyết định 446/BYT-QĐ năm 1993

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 72/BYT-QĐ sửa đổi Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trong lĩnh vực y dược được ban hành kèm theo Quyết định 446/BYT-QĐ năm 1993