Quyết định 7220/QĐ-BCT

Quyết định 7220/QĐ-BCT năm 2014 bổ sung địa điểm cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định thuộc "Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2020, có xét đến năm 2025" do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 7220/QĐ-BCT 2014 bổ sung địa điểm cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7220/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH ĐỊA ĐIỂM CỬA HÀNG XĂNG DẦU DỌC TUYẾN QUỐC LỘ 1 ĐOẠN QUA ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA, NGHỆ AN, BÌNH ĐỊNH THUỘC “QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU DỌC TUYẾN QUỐC LỘ 1 ĐẾN NĂM 2020, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025”

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 1665/QĐ-BCT ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2020, có xét đến năm 2025;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 5290/UBND-KTTC ngày 24 tháng 6 năm 2014 và Công văn số 6338/UBND-KTTC ngày 21 tháng 7 năm 2014; đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Công văn số 4782/UBND-CNTM ngày 09 tháng 7 năm 2014; đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tại Công văn số 846/UBND-KTN ngày 11 tháng 3 năm 2014 và của Sở Công Thương Bình Định tại Công văn số 812/SCT-TM ngày 07 tháng 8 năm 2014 về việc bổ sung, điều chỉnh địa điểm cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung, điều chỉnh địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định thuộc Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2020, có xét đến năm 2025, cụ thể như sau:

1. Bổ sung một cửa hàng kinh doanh xăng dầu loại III tại xã Hoàng Thịnh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hoá (Km 6+960 đoạn cải tuyến Quốc lộ 1).

2. Bổ sung một cửa hàng kinh doanh xăng dầu loại III tại Km 20+100 Quốc lộ 1 (trái tuyến) đường tránh thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

3. Chuyển vị trí cửa hàng xăng dầu loại III tại Km 456+860 (trái tuyến) sang vị trí tại lý trình Km 443+050 (phải tuyến) thuộc Quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

4. Bổ sung một cửa hàng kinh doanh xăng dầu loại III tại xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định (Km 1168+085 (phải tuyến)).

Điều 2. Các nội dung khác được quy định tại Quyết định số 1665/QĐ-BCT ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2020, có xét đến năm 2025 không thay đổi; các vấn đề liên quan đến thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản và bảo đảm an toàn hành lang đường bộ được thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Thị trường trong nước, Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Bộ: KHĐT, TC, GTVT;
- UBND tỉnh Thanh Hóa;
- UBND tỉnh Nghệ An;
- UBND tỉnh Bình Định;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KH (2b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Thắng Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7220/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu7220/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2014
Ngày hiệu lực14/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7220/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 7220/QĐ-BCT 2014 bổ sung địa điểm cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 7220/QĐ-BCT 2014 bổ sung địa điểm cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu7220/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýĐỗ Thắng Hải
        Ngày ban hành14/08/2014
        Ngày hiệu lực14/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 7220/QĐ-BCT 2014 bổ sung địa điểm cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 7220/QĐ-BCT 2014 bổ sung địa điểm cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1

            • 14/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực