Quyết định 7226/QĐ-UBND

Quyết định 7226/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh Quyết định 4320/QĐ-UBND phê duyệt chương trình Phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015

Nội dung toàn văn Quyết định 7226/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh QĐ 4320 Phát triển chăn nuôi bò sữa Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7226/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 4320/QĐ-UBND NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI BÒ SỮA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 10/2008/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020; Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2009 về phê duyệt Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3399/QĐ-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công Thương ban hành về Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 5930/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt "Quy hoạch sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 tầm nhìn 2025";

Căn cứ Quyết định số 2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt "Đề án phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 tầm nhìn 2025";

Căn cứ Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt "Chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 3178/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Quy hoạch phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1513/SNN-KHTC ngày 13 tháng 8 năm 2013 về điều chỉnh phân kỳ kinh phí chương trình thú y bò sữa giai đoạn 2011-2015 và nguồn kinh phí thực hiện, ý kiến đề xuất của Sở Tài chính tại Công văn số 13191/STC-HCSN ngày 20 tháng 12 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay điều chỉnh kinh phí chương trình "Tăng cường công tác thú y phát triển bò sữa, kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh" thuộc chương trình "Phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015" tại Quyết định số 4320/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố như sau:

Kinh phí thực hiện: 12,193 tỷ đồng, trong đó:

- Nguồn ngân sách cấp: 9,286 tỷ đồng.

- Nguồn từ các hộ chăn nuôi và doanh nghiệp: 2,907 tỷ đồng.

Bao gồm các nội dung:

- Chi phí tiêm phòng: 2,775 tỷ đồng.

- Lấy mẫu xét nghiệm: 2,503 tỷ đồng.

- Xây dựng mô hình điểm: 0,704 tỷ đồng.

- Hỗ trợ điều trị bò chậm sinh: 0,194 tỷ đồng.

- Chi phí tập huấn, đào tạo: 1,485 tỷ đồng.

- Mua sắm thiết bị: 4,100 tỷ đồng.

- Bồi dưỡng Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc: 0,432 tỷ đồng.

Điều 2. Các nội dung khác tại Quyết định số 4320/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố vẫn giữ nguyên không thay đổi. Quyết định này là một bộ phận gắn liền với Quyết định số 4320/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện (có sản xuất nông nghiệp), Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các Sở ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3:
- Bộ NN và PTNT;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: các PVP;
- Phòng CNN, ĐTMT, ĐT, TCTMDV, THKH, TTCB;
- Lưu: VT, (CNN.M)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thanh Liêm

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7226/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu7226/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2013
Ngày hiệu lực31/12/2013
Ngày công báo15/01/2014
Số công báoSố 5
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7226/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 7226/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh QĐ 4320 Phát triển chăn nuôi bò sữa Hồ Chí Minh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 7226/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh QĐ 4320 Phát triển chăn nuôi bò sữa Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu7226/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýLê Thanh Liêm
       Ngày ban hành31/12/2013
       Ngày hiệu lực31/12/2013
       Ngày công báo15/01/2014
       Số công báoSố 5
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 7226/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh QĐ 4320 Phát triển chăn nuôi bò sữa Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 7226/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh QĐ 4320 Phát triển chăn nuôi bò sữa Hồ Chí Minh

           • 31/12/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/01/2014

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/12/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực