Quyết định 728/QĐ-BGDĐT

Quyết định 728/QĐ-BGDĐT Điều lệ Giải Bóng đá Hội khỏe Phù Đổng học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở toàn quốc Cúp Milo lần thứ XV - 2017 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 728/QĐ-BGDĐT Điều lệ Giải Bóng đá Hội khỏe Phù Đổng học sinh Tiểu học Trung học 2017


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 728/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐIỀU LỆ GIẢI BÓNG ĐÁ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HỌC SINH TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ TOÀN QUỐC CÚP MILO LẦN THỨ XV - 2017

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Giải Bóng đá Hội khỏe Phù Đổng học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở toàn quốc Cúp Milo lần thứ XV - 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng; Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố, các ông (bà) Trưởng ban tổ chức giải, Ban Trọng tài, các thành viên tham dự và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Hội Thể thao học sinh (để t/h); 
- Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (để p/h);
- Các sở giáo dục và đào tạo (để t/h);
- Lưu: VT, CTHSSV

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

ĐIỀU LỆ

GIẢI BÓNG ĐÁ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HỌC SINH TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ TOÀN QUỐC CÚP MILO LẦN THỨ XV - 2017
(Ban hành theo Quyết định số 728/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Điều 1. Mục đích và yêu cầu

1. Mục đích

- Duy trì và phát triển phong trào bóng đá trong học sinh tiểu học (TH) và trung học cơ sở (THCS) trên toàn quốc;

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thường xuyên tập luyện, thi đấu các môn thể thao nói chung và Bóng đá nói riêng trong học sinh phổ thông toàn quốc, nhằm nâng cao thể lực, giáo dục nhân cách, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh;

- Phát hiện những học sinh phổ thông có năng khiếu bóng đá tuyển chọn, bồi dưỡng và đào tạo những tài năng bóng đá cho các địa phương và quốc gia.

2. Yêu cầu

- Tuyển chọn và cử học sinh dự thi đúng độ tuổi, đúng đối tượng. Các cấp quản lý giáo dục chỉ đạo, kiểm tra việc đăng ký cầu thủ theo đúng đơn vị, đối tượng, độ tuổi theo quy định tại Điều 2 của Điều lệ này;

- Chấp hành nghiêm chỉnh Luật, Điều lệ, hướng dẫn tổ chức giải theo các quy định của Ban Tổ chức (BTC);

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15/2002/CT-TTg ngày 26/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chống tiêu cực trong các hoạt động TDTT;

- Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đội bóng của đơn vị mình được tham gia thi đấu đầy đủ tại vòng loại và vòng chung kết Giải.

*Tên giải:

“Giải Bóng đá Hội khỏe Phù Đổng học sinh tiểu học và trung học cơ sở toàn  quốc  Cúp Milo lần thứ XV - 2017”

Điều 2. Đơn vị, đối tượng và các điều kiện dự thi

1. Đơn vị dự thi: Mỗi Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cử 01 đội bóng đá TH và 01 đội bóng đá THCS tham dự giải.

2. Đối tượng dự thi

Học sinh phổ thông, trong năm học 2016 - 2017 đang học tập tại các trường TH và THCS: Bao gồm các trường công lập, dân lập, tư thục và trường phổ thông năng khiếu TDTT được thành lập theo “Quy chế tổ chức và hoạt động của trường, lớp năng khiếu TDTT trong giáo dục phổ thông” (ban hành theo Quyết định số 32/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/7/2003), xếp loại học lực trung bình trở lên, hạnh kiểm khá trở lên và có đủ sức khỏe thi đấu môn Bóng đá.

3. Các điều kiện dự thi

a) Độ tuổi:

- Tiểu học: 11 tuổi (sinh từ ngày 01/01/2006);

- Trung học cơ sở: 15 tuổi (sinh từ ngày 01/01/2002).

b) Số lượng vận động viên (VĐV):

- Đội Bóng đá TH gồm 12 học sinh;

- Đội Bóng đá THCS gồm 14 học sinh.

c) Trong vòng chung kết, các đội có thể thay thế tối đa 5 cầu thủ trong đội hình chính thức đã đăng ký thi đấu tại vòng khu vực nhưng phải đảm bảo đúng quy định tại Điều 2 của Điều lệ này.

4. Đặc cách

Đội bóng đá TH và THCS của đơn vị đăng cai tổ chức vòng chung kết giải Bóng đá HKPĐ học sinh TH và THCS toàn quốc Cúp MiLo lần thứ XV - 2017 được đặc cách vào thẳng vòng chung kết.

Điều 3. Phân chia khu vực và ủy nhiệm đăng cai tổ chức giải tại khu vực

Căn cứ vào vị trí địa lý, đặc điểm và phong trào của từng vùng, giải Bóng đá HKPĐ học sinh TH và THCS toàn quốc Cúp Milo lần thứ XV - 2017 được phân chia thi đấu theo khu vực, cụ thể như sau: 

- Khu vực I: Thi đấu tại tỉnh Thái Nguyên, gồm 15 đơn vị: Bắc Kạn, Bắc Giang, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái. Chọn 3 đội xếp Nhất, Nhì và Ba của mỗi cấp học vào dự vòng chung kết; 

- Khu vực II: Thi đấu tại thành phố Hà Nội, gồm 15 đơn vị: Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Bình, Quảng Ninh, Quảng Trị, Thái Bình và Thanh Hóa. Chọn 4 đội xếp Nhất, Nhì, Ba và Tư của mỗi cấp học vào dự vòng chung kết;

- Khu vực III: Thi đấu tại tỉnh Đắk Lắk, gồm 19 đơn vị: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Định, Bình Phước, Bình Thuận, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai, Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Tây Ninh và Thừa Thiên Huế. Chọn 4 đội xếp Nhất, Nhì, Ba và Tư của mỗi  cấp học vào dự vòng chung kết;

- Khu vực IV: Thi đấu tại tỉnh Cần Thơ, gồm 14 đơn vị: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, TP. Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh và Vĩnh Long. Chọn 4 đội xếp Nhất, Nhì, Ba và Tư của mỗi cấp học vào dự vòng chung kết. 

Lưu ý: Các đơn vị đăng cai tổ chức thi đấu vòng loại tại các khu vực có trách nhiệm thông báo lịch đón tiếp và thời gian họp bốc thăm, xếp lịch thi đấu cho các đơn vị thuộc khu vực của mình.

Điều 4. Thời gian, địa điểm, thể thức thi đấu và cách tính điểm

1. Thi đấu vòng loại tại các khu vực: Trong khoảng thời gian từ  10/4/2017 đến ngày 30/5/2017.

2. Vòng chung kết: Dự kiến 12 ngày trong tháng 7 tại tỉnh Thanh Hóa.

3. Thể thức thi đấu

a) Vòng loại: Thể thức thi đấu do BTC tại các khu vực quy định cho phù hợp với điều kiện thực tế và số đội tham gia của khu vực mình và báo cáo về Bộ GDĐT. BTC khu vực chịu trách nhiệm tổ chức họp, bốc thăm xếp lịch thi đấu và báo cáo với BTC giải bằng văn bản.

b) Số lượng đội dự vòng chung kết ở mỗi bậc học gồm 16 đội theo Điều 3 của Điều lệ này.

c) Vòng chung kết:

- 16 đội bốc thăm chia thành 4 bảng A, B, C, D, mỗi bảng 4 đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm, xếp hạng, chọn 2 đội xếp thứ nhất và nhì mỗi bảng vào thi đấu Tứ kết, theo sơ đồ:

- Tứ kết:

Mã trận

Trận đấu

TK1

Nhất A gặp Nhì B

TK2

Nhất C gặp Nhì D

TK3

Nhất B gặp Nhì A

TK4

Nhất D gặp Nhì C

- Bán kết:

Mã trận

Trận đấu

BK1

Thắng TK1 gặp Thắng TK2

BK2

Thắng TK3 gặp Thắng TK4

- Chung kết:

Mã trận

Trận đấu

CK

Thắng BK1 gặp Thắng BK2

- Hai đội thua tại bán kết xếp đồng hạng Ba.

4. Cách tính điểm xếp hạng trong thi đấu vòng tròn

a) Cách tính điểm:

- Đội thắng: 3 điểm;

- Đội hòa : 1 điểm;

- Đội thua : 0 điểm;

- Xếp hạng theo tổng số điểm của mỗi đội đã đạt được.

b) Nếu có từ hai đội trở lên bằng điểm nhau, trước hết tính kết quả của các trận đấu giữa các đội đó với nhau theo thứ tự:

- Tổng số điểm;

- Hiệu số của số bàn thắng và bàn thua;

- Tổng số bàn thắng.

 Đội nào có chỉ số cao hơn sẽ xếp trên.

c) Nếu các chỉ số trên bằng nhau, thì tiếp tục xét các chỉ số của toàn bộ các trận đấu trong giải theo thứ tự:

- Hiệu số của tổng số bàn thắng và tổng số bàn thua;

- Tổng số bàn thắng: Đội nào có chỉ số cao hơn sẽ xếp trên. Nếu các chỉ số đều bằng nhau sẽ tổ chức bốc thăm để xác định đội xếp trên;

- Các trận tứ kết, bán kết và chung kết: Nếu hết thời gian thi đấu chính thức mà hai đội có tỷ số hòa, sẽ tiếp tục thi đá luân lưu 6m (đối với học sinh TH) và 9m (đối với học sinh THCS) để xác định đội thắng (không thi đấu hiệp phụ).

5. Chọn hạt giống

- Đội bóng của địa phương đăng cai vòng chung kết và các đội xếp thứ Nhất các khu vực;

- Hạn chế tối đa việc sắp xếp các đội trong cùng khu vực thi đấu cùng bảng với nhau tại vòng chung kết.

6. Tính điểm vào kết quả Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc

Kết quả thi đấu tại các khu vực và vòng chung kết giải Bóng đá HKPĐ học sinh TH và THCS toàn quốc Cúp Milo lần thứ XV - 2017 được tính điểm và cộng vào thành tích HKPĐ toàn quốc lần thứ X - 2020.

- Mỗi một đội bóng tham gia thi đấu giải được thưởng 20 điểm;

- Đơn vị đăng cai khu vực (học sinh TH và THCS) được thưởng 40 điểm cho mỗi đội;

- Đơn vị đăng cai tổ chức vòng chung kết (học sinh TH và THCS) được cộng 51 điểm thưởng cho mỗi đội;

- Các đội được cộng điểm theo thành tích: Đội Nhất 11 điểm, đội thứ Nhì 9 điểm, đội thứ Ba 8 điểm, đội thứ Tư 7 điểm;

- Tại khu vực thi đấu có từ 2 bảng trở lên thì các đội xếp thứ Ba trong bảng được cộng 5 điểm, đội còn lại được cộng 3 điểm;

- Khu vực nào chỉ có 01 bảng đấu vòng tròn 1 lượt (do số lượng đội đăng ký tham gia thi đấu ít) thì ngoài 20 điểm thưởng: Đội Nhất được cộng 11 điểm, đội thứ Nhì được 9 điểm, đội thứ Ba được 8 điểm, đội thứ Tư được 7 điểm, các đội tiếp theo lùi dần 1 điểm).

- Tại vòng chung kết: Đội Nhất vòng chung kết được 11 điểm, đội thứ Nhì được 9 điểm, hai đội thứ Ba được 8 điểm. Các đội thua ở tứ kết cùng được 7 điểm. Các đội thứ Ba vòng đấu bảng được 5 điểm, đội thứ Tư vòng đấu bảng được 3 điểm. (Các điểm thành tích này được nhân hệ số 2).

Điều 5. Luật, bóng thi đấu và trọng tài

1. Giải Bóng đá HKPĐ học sinh TH thi đấu theo Luật bóng đá 5 người (Futsal) hiện hành của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam;

- Kích thước sân theo quy định của Luật;

- Mỗi trận đấu gồm 2 hiệp x 20 phút mỗi hiệp, kể cả thời gian bóng ngoài cuộc (không kể thời gian hội ý).

2. Giải Bóng đá HKPĐ học sinh THCS thi đấu trên sân cỏ ngoài trời theo Luật thi đấu bóng đá 7 người hiện hành của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam:

- Kích thước sân theo quy định của Luật;

- Mỗi trận đấu gồm 2 hiệp x 25 phút mỗi hiệp, kể cả thời gian bóng ngoài cuộc.

3. Bóng thi đấu

- Học sinh cấp TH: Thi đấu Bóng Động lực số 4 (bóng nẩy).

- Học sinh cấp THCS: Thi đấu Bóng Động lực số 5.

Các trận đấu đều sử dụng bóng do BTC cung cấp.

4. Trang phục Thi đấu

a) Giày thi đấu: Do các đội bóng tự trang bị.

- Sân trong nhà dùng giầy ba- ta đế cao su thường;

- Sân cỏ ngoài trời dùng giầy đế mềm có đinh núm chống trơn;

- Nhất thiết phải có bọc ống quyển theo quy định của Luật (cho cả 2 cấp học).

b) Quần áo thi đấu:

- Khi vào sân trình diện, khởi động và thi đấu, tất cả các VĐV phải mặc trang phục do BTC và nhà tài trợ Nestle Việt Nam cung cấp (kể cả vòng loại khu vực và vòng chung kết). Áo của thủ môn mang cùng một số và có màu dễ phân biệt với các cầu thủ khác và trọng tài;

- Trong trường hợp trùng màu áo: Đội có mã số đứng trước là đội được ưu tiên chọn màu áo;

- Cầu thủ vi phạm về quy định trang phục sẽ không được vào sân thi đấu.

5. Trọng tài:

- Trọng tài điều hành tại vòng loại khu vực do BTC khu vực mời;

- Trọng tài điều hành tại vòng chung kết do BTC giải mời.

Điều 6. Một số quy định đối với các đoàn và VĐV

1. Quy định về đăng ký

a) Bản đăng ký: (do lãnh đạo Sở GDĐT ký, đóng dấu) gồm:

- Danh sách đoàn: Cán bộ lãnh đạo đoàn, huấn luyện viên, trọng tài, săn sóc viên (họ và tên, tuổi, giới tính, chức vụ đang công tác tại địa phương, chức vụ phụ trách đội bóng);

- Danh sách VĐV: Ghi rõ họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, dân tộc, chiều cao, cân nặng, số áo thi đấu, địa chỉ thường trú theo hộ khẩu, học lực, hạnh kiểm, tên lớp, tên trường, xã, phường, quận, huyện (theo mẫu Phụ lục 1);

- 02 ảnh 3 x 4 của từng thành viên tham gia giải để BTC làm trước thẻ cầu thủ (ảnh cá nhân phải ghi rõ họ, tên và dán theo mẫu Phụ lục 2).

b) Địa chỉ gửi đăng ký:

- 01 bản gửi qua hộp thư điện tử Email: [email protected] trước 5 ngày thi đấu của khu vực.

- 01 bản gửi về đơn vị đăng cai vòng loại theo khu vực của mình trước ngày Khai mạc giải tối thiểu trước 10 ngày (theo dấu bưu điện).

c) Hồ sơ dự thi (các đoàn mang theo về nơi tổ chức thi đấu vòng loại khu vực và vòng chung kết) gồm:

- Bản đăng ký dự thi của Sở GDĐT (theo mẫu);

- Văn bản đồng thuận của Bộ GDĐT gửi Ủy ban nhân dân của địa phương về việc thành lập trường năng khiếu TDTT nếu có học sinh trong trường phổ thông năng khiếu TDTT tham gia thi đấu. (BTC chấp nhận bản photo copy);

- Giấy khai sinh gốc hoặc bản sao giấy khai sinh hợp lệ (thời gian sao giấy khai sinh phải cùng với thời gian vào học lớp 1 hoặc lớp 6);

- Học bạ: Đối với vòng loại ở khu vực và vòng Chung kết: Sử dụng học bạ bản phô tô có ký xác nhận và đóng dấu của hiệu trưởng nhà trường (khi có trường hợp khiếu kiện theo đúng khoản 2 Điều 7, BTC sẽ đối chiếu với học bạ gốc và xử lý theo điều lệ của giải). Kèm theo phiếu điểm có nhận xét của học kỳ I, có ký và xác nhận của giáo viên chủ nhiệm lớp và có ký tên, đóng dấu xác nhận của Hiệu trưởng nhà trường. (Không nhận học bạ phô tô công chứng). BTC sẽ thu phiếu điểm học kỳ I để đối chiếu với học bạ khi thi vòng Chung kết;

- Giấy khám sức khỏe của từng học sinh tham gia thi đấu do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp và xác nhận (đủ sức khỏe tham gia thi đấu thể thao);

- Phiếu thi đấu của từng học sinh (theo mẫu dưới đây)

2. Kiểm tra nhân sự

- Sở GDĐT đơn vị đăng cai tổ chức Giải tại các khu vực và vòng chung kết sẽ thành lập tiểu ban kiểm tra hồ sơ VĐV bao gồm: Trưởng đoàn các đội bóng tham dự giải, đại diện Bộ GDĐT, đại diện của Sở GDĐT tạo nơi đăng cai tổ chức thi đấu (gồm: Thanh tra giáo dục, chuyên viên Phòng Tiểu học và Phòng Trung học phổ thông). BTC tại vòng loại khu vực hoặc vòng chung kết cử Trưởng Tiểu ban kiểm tra nhân sự để xác nhận học sinh dự thi hợp lệ;

- Thẻ VĐV: BTC cấp thẻ VĐV cho các VĐV đủ tiêu chuẩn theo quy định. Chỉ những VĐV có “Thẻ VĐV” mới được thi đấu;

- BTC các khu vực gửi hồ sơ các đội được vào chung kết về BTC vòng chung kết (có xác nhận của Tiểu ban kiểm tra nhân sự) ngay sau khi kết thúc thi đấu tại khu vực;

- Hồ sơ và danh sách các đội bóng được vào chung kết (kể cả đội được đặc cách dự vòng chung kết) nộp ngay về BTC giải (Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ GDĐT - 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội) sau khi kết thúc thi đấu vòng loại khu vực;

- Danh sách các VĐV dự vòng chung kết phải ghi rõ họ và tên, ngày, tháng và năm sinh, dân tộc, chiều cao, cân nặng, số áo thi đấu, địa chỉ thường trú theo hộ khẩu, học lực, hạnh kiểm, tên lớp, tên trường, xã, phường, quận, huyện;

- Các đoàn mang theo thẻ VĐV đã được cấp ở vòng loại khu vực để đối chiếu hồ sơ và là một điều kiện cần thiết để cấp thẻ mới tại vòng chung kết;

- Trưởng đoàn chịu trách nhiệm mọi mặt đối với đội bóng của mình và là đại diện chính thức của đội bóng làm việc với BTC trong quá trình diễn ra giải.

Điều 7. Khen thưởng, kỷ luật và khiếu nại

1. Khen thưởng:

a) Giải tập thể: (đối với 2 cấp học TH và THCS)

- Đội Nhất: Cúp, cờ, huy chương Vàng và 17.000.000 đồng tiền thưởng.

- Đội Nhì: Cờ, huy chương Bạc và 12.000.000 đồng tiền thưởng.

- Đội Ba (2 đội): Cờ, huy chương Đồng và 10.0000.000 đồng tiền thưởng.

- Ban Tổ chức sẽ cấp giấy chứng nhận cho các VĐV đạt Huy chương vòng chung kết.

b) Giải thưởng ở các khu vực:

- Đội Nhất: 7.000.000 đồng

- Đội Nhì: 5.000.000 đồng

- Đội Ba, Bốn: 4.000.000 đồng

c) Tổ chức trao giải:

BTC sẽ tổ chức trao thưởng ngay sau khi kết thúc trận chung kết;

BTC sẽ tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT cho các cá nhân và tập thể đơn vị đăng cai tổ chức vòng chung kết và vòng loại các khu vực (kinh phí trích từ nguồn tài trợ).

2. Khiếu nại

a) Mọi khiếu nại đều phải bằng văn bản do trưởng đoàn ký tên.

b) Không được khiếu nại đối với các quyết định của trọng tài trong trận đấu về: Bàn thắng hay không bàn thắng, việt vị hay không việt vị, phạt đền hay không phạt đền.

c) Nếu có khiếu nại về các vấn đề khác phải có văn bản và gửi BTC giải thông qua Giám sát trận đấu chậm nhất 2 giờ sau khi trận đấu kết thúc. Giám sát trận đấu phải báo cáo đầy đủ cho BTC khu vực, BTC giải ngay sau khi nhận khiếu nại.

d) Các khiếu nại về nhân sự do Ban kiểm tra nhân sự giải quyết tại chỗ. Trường hợp chưa đủ chứng cứ kết luận thì tạm thời cho tiếp tục thi đấu, đồng thời BTC (vòng loại hoặc vòng chung kết) sẽ phối hợp với thanh tra giáo dục để điều tra và có kết luận để xử lý theo các quy định của Điều lệ.

e) Các thành viên tham dự giải đều có quyền và nghĩa vụ phát hiện các hành vi, vi phạm Điều lệ, gian lận hồ sơ nhân sự như: Học bạ, tuổi, giấy khai sinh … Các khiếu nại phải bằng văn bản và có các chứng cứ cần thiết để BTC xem xét và điều tra các vi phạm đó.

g) Các đội bóng có quyền khiếu nại và bảo lưu ý kiến khiếu nại của mình nhưng phải tuyệt đối tuân thủ theo sự điều hành, phán quyết của trọng tài và Ban Tổ chức. Cấm mọi hành vi kích động, tự ý kéo dài trận đấu và bỏ cuộc.

3. Kỷ luật:

a) Đối với đội bóng:

- Đội bóng có mặt chậm hơn 5 phút so với giờ bắt đầu trận đấu mà không có lý do sẽ bị xử thua với tỉ số 0-3

- Đội bóng có cầu thủ không hợp lệ vào thi đấu sẽ bị xử thua 0-3.

- Đội bóng vi phạm những điều sau đây sẽ bị truất quyền thi đấu khỏi giải:

+ Gian lận hồ sơ VĐV đăng ký thi đấu giải;

+ Đội bóng không chấp hành quyết định của trọng tài, tự ý dừng trận đấu làm trận đấu không thể tiếp tục được thì coi như bỏ cuộc và bị loại khỏi giải và thông báo kỷ luật về đơn vị chủ quản;

+ Trường hợp đội bóng bị truất quyền thi đấu giải ở vòng đấu bảng: Toàn bộ kết quả thi đấu (nếu có) của đội bóng này với đội bóng khác đều bị hủy bỏ.

b) Đối với cầu thủ:

- Cầu thủ bị 2 thẻ vàng sẽ bị truất quyền thi đấu trận kế tiếp;

- Cầu thủ bị thẻ đỏ trực tiếp sẽ bị truất quyền thi đấu 2 trận kế tiếp;

- Trong một trận đấu, cầu thủ bị thẻ vàng, sau đó lại bị thẻ đỏ trực tiếp thì sẽ tính cầu thủ bị một thẻ vàng và một thẻ đỏ. Nếu trước trận đấu đó cầu thủ đã bị một thẻ vàng, thì sẽ truất quyền thi đấu ít nhất 3 trận.

Trường hợp vi phạm nghiêm trọng: Đánh nhau hoặc có các hành vi khiếm nhã…sẽ bị đình chỉ thi đấu hết giải (BTC Giải có thông báo cụ thể, đội bóng không được phép thay thế cầu thủ khác).

c) Đối với Trưởng đoàn, Huấn luyện viên và các thành viên khác của đội bóng:

- Trưởng đoàn, Huấn luyện viên và các thành viên khác của đội bóng đến bàn BTC trận đấu, giám sát và trọng tài thứ tư để khiếu nại trong khi trận đấu đang tiến hành thi sẽ bị nhắc nhở, nếu vẫn tiếp tục sẽ bị phạt 500.000đ (năm trăm ngàn đồng).

- Cán bộ quản lý, cầu thủ bóng đá vi phạm quy định về hoạt động ở khu vực kỹ thuật hoặc có hành vi không đúng mức sẽ không được ngồi ở khu vực kỹ thuật.

- Huấn luyện viên hoặc các thành viên đội bóng có hành vi móc nối, dàn xếp tỷ số; mua chuộc huấn luyện viên, cầu thủ đội bạn; hối lộ trọng tài thì bị đình chỉ làm nhiệm vụ.

- Đối với đội bóng có vi phạm về nhân sự thi đấu thì ngoài các hình thức kỷ luật của BTC, đội vi phạm sẽ bị phạt 2.000.000đ (hai triệu đồng) và thông báo toàn ngành.

d) Đối với trọng tài:

Trọng tài vi phạm đạo đức, bộc lộ yếu kém về chuyên môn, có những sai sót làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu, vi phạm về tài chính của BTC giải, nhận hối lộ thì tùy mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật từ đình chỉ điều khiển 1 trận đấu hoặc đình chỉ đến hết giải.

BTC Giải kiên quyết loại bỏ những cầu thủ quá tuổi được phát hiện trước khi vào thi đấu. Đối với những đội có gian lận về tuổi, hồ sơ (giấy khai sinh, học bạ) và vi phạm các quy định khác của Điều lệ mà BTC giải tại các khu vực và vòng chung kết phát hiện được trong và sau khi giải đã tiến hành sẽ bị truất quyền thi đấu, hủy bỏ kết quả thi đấu 1 trận hoặc toàn bộ. Đặc biệt đối với việc gian lận tuổi, hồ sơ, học bạ, BTC giải sẽ truất quyền thi đấu đối với cầu thủ vi phạm và cảnh cáo đơn vị có cầu thủ vi phạm; đồng thời có văn bản kiến nghị Hội đồng thi đua của Bộ GDĐT không xếp loại thi đua theo tiêu chí đánh giá thi đua về công tác giáo dục thể chất và y tế trường học, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xử lý kỷ luật thích đáng đối với các cán bộ phụ trách đội có vi phạm theo tinh thần của Chỉ thị số 15/2002/CT-TTg ngày 26/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chống tiêu cực trong các hoạt động TDTT.

Điều 8. Kinh phí tổ chức

1. Các đội tham dự thi đấu vòng loại khu vực và vòng chung kết tự túc chi phí ăn, ở, phương tiện đi, về, trang thiết bị, thuốc men... cho các thành viên của đoàn mình trong thời gian tham dự giải theo quy định chế độ đối với các giải thi đấu thể thao.

2. BTC Giải sẽ cung cấp bóng thi đấu để tổ chức thi đấu tại các khu vực và vòng chung kết.

3. BTC Giải sẽ cung cấp quần áo thi đấu cho vận động viên của các đội tham dự Giải.

Điều 9. Công tác quản lý và chỉ đạo Giải

- Bộ GDĐT chủ trì chỉ đạo toàn diện cùng với nhà tài trợ Công ty TNHH Nestle Việt Nam trong công tác tổ chức giải Bóng đá HKPĐ học sinh TH và THCS toàn quốc Cúp Milo lần thứ XV - 2017;

- Vụ Công tác học sinh, sinh viên là cơ quan thường trực của BTC Giải. Địa chỉ liên hệ: số 35 Đại Cồ Việt Hai Bà Trưng Hà Nội. Điện thoại và Fax:04.38684485, 0918368884. Email: [email protected] (đ/c Nguyễn Tấn Dũng);

- Tại các khu vực, Bộ GDĐT ủy nhiệm cho các đơn vị đăng cai chỉ đạo và tổ chức giải;

- Các Trưởng đoàn và cán bộ của các đoàn VĐV tham dự giải phải chịu trách nhiệm quản lý và đảm bảo tốt về công tác an ninh, an toàn về người và vật chất cho đoàn mình, đặc biệt là đảm bảo về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông. Thông báo đến BTC giải khi gặp các sự cố đặc biệt trong khi tham gia Giải để cùng phối hợp giải quyết kịp thời.

Giám đốc Sở GDĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm thành lập các đội tuyển bóng đá của đơn vị mình tham gia thi đấu đầy đủ để tăng cường giáo dục toàn diện và nâng cao thể lực cho học sinh; chỉ đạo, quản lý việc tổ chức tập huấn và tham gia thi đấu đảm bảo an toàn, có hiệu quả giáo dục cao, đồng thời tạo mọi điều kiện cho các cán bộ, học sinh tham gia đúng kế hoạch và Điều lệ giải./.

 

PHỤ LỤC 2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tỉnh, thành phố:....................
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:             /

........., ngày... tháng... năm 2017.......

 

BẢN DANH SÁCH ẢNH ĐĂNG KÝ LÀM THẺ

Đơn vị đăng ký: …………………………………………………….………

Họ và tên: …………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:……………………

Họ và tên: …………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:……………………

Họ và tên: …………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:……………………

Họ và tên: …………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:……………………

Lưu ý: Mỗi VĐV 02 ảnh dán vào ô số 1 và ô số 2, ghi đầy đủ họ và tên, ngày,  tháng,  năm sinh.

 

PHỤ LỤC 1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tỉnh, thành phố:....................
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:             /

........., ngày... tháng... năm 2017.......

 

Kính gửi: Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo ……………(Đơn vị đăng cai tổ chức )

ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢI BÓNG ĐÁ HỌC SINH TIỂU HỌC VÀ THCS TOÀN QUỐC CUP MILO LẦN THỨ XV - 2017

I. Danh sách cán bộ Đoàn:

TT

Họ và tên

Chức vụ tại đơn vị

Chức vụ trong đoàn

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
(ký và đóng dấu)

 

II. DANH SÁCH VĐV:

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc

Học lực

Hạnh kiểm

Lớp

Trường

Phường (xã) Quận (huyện)

Số áo

Chiều cao

Cân nặng

Địa chỉ thường trú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
(ký và đóng dấu)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 728/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu728/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/03/2017
Ngày hiệu lực10/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 728/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 728/QĐ-BGDĐT Điều lệ Giải Bóng đá Hội khỏe Phù Đổng học sinh Tiểu học Trung học 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 728/QĐ-BGDĐT Điều lệ Giải Bóng đá Hội khỏe Phù Đổng học sinh Tiểu học Trung học 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu728/QĐ-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Thị Nghĩa
        Ngày ban hành10/03/2017
        Ngày hiệu lực10/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 728/QĐ-BGDĐT Điều lệ Giải Bóng đá Hội khỏe Phù Đổng học sinh Tiểu học Trung học 2017

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 728/QĐ-BGDĐT Điều lệ Giải Bóng đá Hội khỏe Phù Đổng học sinh Tiểu học Trung học 2017

         • 10/03/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 10/03/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực