Quyết định 73/2008/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 73/2008/QĐ-BVHTTDL về việc xếp hạng di tích quốc gia đối với Đền Liên Minh do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 73/2008/QĐ-BVHTTDL xếp hạng di tích quốc gia


BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 73/2008/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP HẠNG DI TÍCH QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Di sản văn hoá và Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá;
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét Công văn số 45/UBND-VX ngày 09 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và hồ sơ di tích;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp hạng di tích quốc gia:

DI TÍCH KIẾN TRÚC NGHỆ THUẬT

ĐỀN LIÊN MINH

XÃ LIÊN MINH, HUYỆN ĐỨC THỌ, TỈNH HÀ TĨNH

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và bản đồ các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng tại Điều 1 Quyết định này trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như Điều 4;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ TP;
- Lưu: VT; DSVH, NĐD.18.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Chiến Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 73/2008/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu73/2008/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2008
Ngày hiệu lực23/09/2008
Ngày công báo08/09/2008
Số công báoTừ số 505 đến số 506
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 73/2008/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 73/2008/QĐ-BVHTTDL xếp hạng di tích quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 73/2008/QĐ-BVHTTDL xếp hạng di tích quốc gia
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu73/2008/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Trần Chiến Thắng
        Ngày ban hành22/08/2008
        Ngày hiệu lực23/09/2008
        Ngày công báo08/09/2008
        Số công báoTừ số 505 đến số 506
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 73/2008/QĐ-BVHTTDL xếp hạng di tích quốc gia

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 73/2008/QĐ-BVHTTDL xếp hạng di tích quốc gia

            • 22/08/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/09/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/09/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực