Quyết định 73/2008/QĐ-UBND

Quyết định 73/2008/QĐ-UBND thành lập Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 73/2008/QĐ-UBND thành lập Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/2008/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 21 tháng 3 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 119/TTr-SNV ngày 20 tháng 3 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trên cơ sở hợp nhất Sở Thể dục Thể thao, Sở Văn hoá - Thông tin với tổ chức làm công tác du lịch của Sở Thương mại và Du lịch thành Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; chuyển chức năng và tổ chức về báo chí, xuất bản vào Sở Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: văn hoá; thể dục, thể thao và du lịch; gia đình; quảng cáo (trừ quảng cáo trên các phương tiện báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm).

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế, chương trình, kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có tư cách pháp nhân; có con dấu, tài khoản riêng và có trụ sở làm việc đặt tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Điều 3. Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm:

1. Tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ và các tổ chức sau đây:

a) Chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thể dục thể thao và nguyên trạng về tổ chức, biên chế cán bộ, công chức, viên chức, tài chính, tài sản và các dự án đang thực hiện (nếu có) của Sở Thể dục Thể thao; nguyên trạng đơn vị trực thuộc Sở Thể dục Thể thao do Giám đốc Sở Thể dục Thể thao bàn giao;

b) Chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về văn hoá và tổ chức, biên chế cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn hoá; tài chính, tài sản để thực hiện công tác văn hoá và các dự án về văn hoá đang thực hiện (nếu có) của Sở Văn hoá - Thông tin; nguyên trạng các đơn vị trực thuộc Sở Văn hoá - Thông tin do Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin bàn giao;

c) Chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về du lịch và nguyên trạng về tổ chức, biên chế cán bộ, công chức, viên chức làm công tác du lịch; tài chính, tài sản để thực hiện công tác du lịch và các dự án về du lịch đang thực hiện (nếu có) của Sở Thương mại và Du lịch; nguyên trạng đơn vị hoạt động về du lịch trực thuộc Sở Thương mại và Du lịch do Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch bàn giao;

d) Chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về gia đình và nguyên trạng về tổ chức, biên chế cán bộ, công chức, viên chức làm công tác gia đình; tài chính, tài sản để thực hiện công tác gia đình và các dự án về gia đình đang thực hiện (nếu có) của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh do Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh bàn giao.

2. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

3. Sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức các phòng, đơn vị thuộc Sở bảo đảm tinh gọn, hợp lý và đủ khả năng tham mưu, tổng hợp đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước của Sở.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Công an tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin, Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch và Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 73/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu73/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2008
Ngày hiệu lực31/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 73/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 73/2008/QĐ-UBND thành lập Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 73/2008/QĐ-UBND thành lập Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu73/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýHoàng Thị Út Lan
        Ngày ban hành21/03/2008
        Ngày hiệu lực31/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 73/2008/QĐ-UBND thành lập Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 73/2008/QĐ-UBND thành lập Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

            • 21/03/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/03/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực