Quyết định 73/QĐ-TTg

Quyết định 73/QĐ-TTg năm 2016 về xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Tuyên Quang, Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 73/QĐ-TTg xuất cấp lương thực từ nguồn dự trự quốc gia Tuyên Quang Nghệ An 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤP LƯƠNG THỰC TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO CÁC TỈNH: TUYÊN QUANG, NGHỆ AN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản s5273/LĐTBXH-BTXH ngày 23 tháng 12 năm 2015, ý kiến Bộ Tài chính tại các văn bản số 19595/BTC-NSNN ngày 30 tháng 12 năm 2015, số 19556/BTC-NSNN ngày 30 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 3.886,545 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Tuyên Quang, Nghệ An để hỗ trợ cho nhân dân trong dịp Tết nguyên đán năm 2016. Cụ thể:

- Tỉnh Tuyên Quang: 269,235 tấn gạo.

- Tỉnh Nghệ An: 3.617,31 tấn gạo.

Ủy ban nhân dân các tỉnh: Tuyên Quang, Nghệ An tiếp nhận và sử dụng sgạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP
: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 73/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu73/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2016
Ngày hiệu lực11/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 73/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 73/QĐ-TTg xuất cấp lương thực từ nguồn dự trự quốc gia Tuyên Quang Nghệ An 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 73/QĐ-TTg xuất cấp lương thực từ nguồn dự trự quốc gia Tuyên Quang Nghệ An 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu73/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành11/01/2016
        Ngày hiệu lực11/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 73/QĐ-TTg xuất cấp lương thực từ nguồn dự trự quốc gia Tuyên Quang Nghệ An 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 73/QĐ-TTg xuất cấp lương thực từ nguồn dự trự quốc gia Tuyên Quang Nghệ An 2016

            • 11/01/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/01/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực