Quyết định 730/QĐ-TTg

Quyết định 730/QĐ-TTg năm 2012 về Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 730/QĐ-TTg năm 2012 Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 730/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ NGÀY VỆ SINH YÊU NƯỚC NÂNG CAO SỨC KHỎE NHÂN DÂN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Lấy ngày 02 tháng 7 hằng năm là Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân.

Điều 2. Việc tổ chức Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân hằng năm nhằm:

1. Nâng cao nhận thức và đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, từng gia đình và toàn xã hội về ý nghĩa và tầm quan trọng của các hoạt động vệ sinh đối với sức khỏe, hạnh phúc của mỗi người dân, mỗi gia đình, đối với sự phát triển bền vững của đất nước, dân tộc Việt Nam.

2. Tăng cường sự tham gia, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân và sự hợp tác, giúp đỡ của các quốc gia, các tổ chức quốc tế đối với công tác vệ sinh nâng cao sức khỏe.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân hằng năm theo đúng yêu cầu, nội dung quy định tại Điều 2, hết sức chú ý thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan thông tin, báo chí ở Trung ương và địa phương tăng cường tuyên truyền về công tác vệ sinh nâng cao sức khỏe nhân Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân hằng năm.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ kế hoạch và hướng dẫn của Bộ Y tế, tổ chức thực hiện Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân hằng năm của địa phương.

4. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Cơ quan Trung ương của các đoàn thể tham gia, phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế trong việc xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân hằng năm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 730/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu730/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/06/2012
Ngày hiệu lực19/06/2012
Ngày công báo01/07/2012
Số công báoTừ số 411 đến số 412
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 730/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 730/QĐ-TTg năm 2012 Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 730/QĐ-TTg năm 2012 Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu730/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành19/06/2012
        Ngày hiệu lực19/06/2012
        Ngày công báo01/07/2012
        Số công báoTừ số 411 đến số 412
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 730/QĐ-TTg năm 2012 Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 730/QĐ-TTg năm 2012 Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân

             • 19/06/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/07/2012

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/06/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực