Quyết định 733/QĐ-TTg

Quyết định 733/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt điều chỉnh danh mục cho 03 dự án thoát nước và xử lý nước thải tại các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La và Lạng Sơn, sử dụng nguồn vốn ODA của Đức và Thụy Sỹ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 733/QĐ-TTg 2015 danh mục dự án thoát nước xử lý nước thải Hòa Bình Sơn La Lạng Sơn


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 733/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC CHO 03 DỰ ÁN THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI CÁC TỈNH: HÒA BÌNH, SƠN LA VÀ LẠNG SƠN, SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA CỦA CHÍNH PHỦ ĐỨC VÀ CHÍNH PHỦ THỤY SỸ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 2835/BKHĐT- KTĐN ngày 14 tháng 5 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh danh mục cho 03 dự án thoát nước và xử lý nước thải tại các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La và Lạng Sơn, sử dụng nguồn vốn ODA của Chính phủ Đức và Chính phủ Thụy Sỹ, với nội dung như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên.

Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi công hàm cho phía Đức và Thụy Sỹ biết về quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ để phối hợp thực hiện.

Điều 3. Ủy ban nhân dân các tỉnh Hòa Bình, Sơn La và Lạng Sơn hoàn thiện nội dung và phê duyệt điều chỉnh văn kiện các dự án theo quy định hiện hành; có trách nhiệm bố trí kịp thời, đầy đủ vốn đối ứng, bảo đảm các dự án được triển khai hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Lạng Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

Nơi nhận:
- TTg CP, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Ngoại giao;
- UBND các tỉnh: Sơn La, Lạng Sơn, Hòa Bình;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, các Vụ: KTN, KTTH, TH, HC;
- Lưu: VT, QHQT(3). BV.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 733/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu733/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2015
Ngày hiệu lực27/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 733/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 733/QĐ-TTg 2015 danh mục dự án thoát nước xử lý nước thải Hòa Bình Sơn La Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 733/QĐ-TTg 2015 danh mục dự án thoát nước xử lý nước thải Hòa Bình Sơn La Lạng Sơn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu733/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành27/05/2015
        Ngày hiệu lực27/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 733/QĐ-TTg 2015 danh mục dự án thoát nước xử lý nước thải Hòa Bình Sơn La Lạng Sơn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 733/QĐ-TTg 2015 danh mục dự án thoát nước xử lý nước thải Hòa Bình Sơn La Lạng Sơn

            • 27/05/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/05/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực