Quyết định 734/QĐ-BCT

Quyết định 734/QĐ-BCT năm 2015 chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ Công ty cổ phần chứng nhận và giám định IQC do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 734/QĐ-BCT 2015 chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 734/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC THỬ NGHIỆM PHÂN BÓN VÔ CƠ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón;

Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp;

Căn cứ Thông tư số 48/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương;

Xét hồ sơ đăng ký tham gia hoạt động thử nghiệm phân bón vô cơ ngày 28 tháng 10 năm 2014 và công văn số 11/IQC-CD ngày 12 tháng 1 năm 2015 về việc bổ sung hồ sơ đăng ký tham gia hoạt động thử nghiệm phân bón vô cơ của Công ty cổ phần chứng nhận và giám định IQC;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định Công ty cổ phần chứng nhận và giám định IQC, địa chỉ: Ô5/BT4, khu đô thị mới Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội thực hiện việc thử nghiệm phân bón vô cơ. Danh mục các phép thử được công nhận đối với phân bón vô cơ được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 009/QĐ-VPCNCL ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Văn phòng công nhận chất lượng (Vilas 798).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực 03 năm, kể từ ngày ký.

Điều 3. Công ty cổ phần chứng nhận và giám định IQC có trách nhiệm thực hiện công tác đánh giá sự phù hợp phân bón vô cơ phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu và phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng nhận và giám định IQC và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Tổng cục Hải quan;
- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
- Các Cục: Hóa chất, Quản lý thị trường, TMĐT&CNTT (đăng trên Website);
- Cục Trồng trọt - Bộ NN&PTNT;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 734/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu734/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/01/2015
Ngày hiệu lực26/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 734/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 734/QĐ-BCT 2015 chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 734/QĐ-BCT 2015 chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu734/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýCao Quốc Hưng
        Ngày ban hành26/01/2015
        Ngày hiệu lực26/01/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 734/QĐ-BCT 2015 chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 734/QĐ-BCT 2015 chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ

            • 26/01/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/01/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực