Quyết định 735/QĐ-UBND

Quyết định 735/QĐ-UBND năm 2011 điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2010 và định hướng năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 735/QĐ-UBND 2009 quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng QuảngTrị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 735/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 21 tháng 4 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1271/QĐ-UB ngày 03 tháng 7 năm 2003 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2010 có tính đến năm 2020;

Xét đề nghị của UBND huyện Triệu Phong (Tờ trình số 168/TTr-UBND ngày 07/3/2011); UBND thành phố Ðông Hà (Công văn số 277/UBND-VP ngày 08/4/2011); UBND huyện Vĩnh Linh (Công văn số 185/UBND-KTHT ngày 25/3/2011); UBND huyện Gio Linh (Tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 07/01/2011); Sở Công Thương (Công văn số 207/SCT-QLTM ngày 18/4/2011), về việc bổ sung quy hoạch địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Quy hoạch địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu trên các tuyến đường tại huyện, thành phố như sau:

- 01 cửa hàng xăng dầu loại 1 về phía Tây tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong;

- 01 cửa hàng xăng dầu loại 3 tại km 7, Quốc lộ 9 đoạn từ Quốc lộ 1A về cảng Cửa Việt thuộc địa bàn xã Gio Mai, huyện Gio Linh;

- 01 cửa hàng xăng dầu loại 1 tại km 719, (phía Tây) Quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh;

- 01 cửa hàng xăng dầu loại 2 tại km 6, (phía Bắc) Quốc lộ 9D thuộc địa bàn phường 4, thành phố Đông Hà.

Các quy định khác thực hiện theo Quyết định số 1271/QĐ-UB ngày 03 tháng 7 năm 2003 và các quy định hiện hành của UBND tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Giao thông - Vận tải, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong, Chủ tịch UBND huyện Gio Linh, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh, Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà; Thủ trưởng các Ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 735/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu735/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2011
Ngày hiệu lực21/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 735/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 735/QĐ-UBND 2009 quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng QuảngTrị


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 735/QĐ-UBND 2009 quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng QuảngTrị
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu735/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
       Người kýNguyễn Đức Cường
       Ngày ban hành21/04/2011
       Ngày hiệu lực21/04/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 735/QĐ-UBND 2009 quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng QuảngTrị

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 735/QĐ-UBND 2009 quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng QuảngTrị

          • 21/04/2011

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 21/04/2011

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực