Quyết định 736/2010/QĐ-UBND

Quyết định 736/2010/QĐ-UBND bổ sung khoản 1, Điều 1 Quyết định 15/2010/QĐ-UBND quy định số lượng, chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn thuộc tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 736/2010/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 15/2010/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 736/2010/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 03 tháng 6 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KHOẢN 1, ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2010/QĐ-UBND NGÀY 19 THÁNG 01 NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG, CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN THUỘC TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;
Căn cứ Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn;
Căn cứ Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 587/TTr-SYT ngày 30 tháng 3 năm 2010 và ý kiến trình của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1299/TTr-SNV ngày 01 tháng 6 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung khoản 1, Điều 1 Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định số lượng, chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn thuộc tỉnh Ninh Thuận như sau:

- Bổ sung thêm 1 nhân viên y tế thôn cho các xã khó khăn theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn;

- Thời gian thực hiện: kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký và điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 736/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu736/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2010
Ngày hiệu lực13/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 736/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 736/2010/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 15/2010/QĐ-UBND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 736/2010/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 15/2010/QĐ-UBND
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu736/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
       Người kýLưu Xuân Vĩnh
       Ngày ban hành03/06/2010
       Ngày hiệu lực13/06/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 736/2010/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 15/2010/QĐ-UBND

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 736/2010/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 15/2010/QĐ-UBND

           • 03/06/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/06/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực