Quyết định 736/QĐ-UBND

Quyết định 736/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang

Quyết định 736/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính mới sửa đổi bãi bỏ Sở Giáo dục Bắc Giang đã được thay thế bởi Quyết định 1301/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền sở giáo dục đào tạo Bắc Giang 2015 và được áp dụng kể từ ngày 09/07/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 736/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính mới sửa đổi bãi bỏ Sở Giáo dục Bắc Giang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 736/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 11 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định 447/2013/QĐ-UBND ngày 05/9/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về kiểm soát thủ tục hành chính; Quyết định 448/2013/QĐ-UBND ngày 05/9/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện thống kê, công bố, công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 547/TTr-SGDĐT ngày 26/5/2014 và Sở Tư pháp tại Tờ trình số 30/TTr-STP ngày 04/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 (một) thủ tục hành chính mới ban hành; 11 (mười một) thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; 01 (một) thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo (Có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo; các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 736/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Thủ tục hành chính mới ban hành

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Trang

1

Xét cấp kinh phí hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Giáo dục và đào tạo

4

 

II. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Đã được công bố tại Quyết định

Trang

1

T-BGI-108022-TT

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do nước ngoài cấp

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

455/QĐ-UBND ngày 17/4/2012

8

2

T-BGI-158678-TT

Quy trình tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng của cơ sở giáo dục phổ thông - Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục và đào tạo

455/QĐ-UBND ngày 17/4/2012

12

3

T-BGI-070567-TT

Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với giáo dục thường xuyên

Quy chế thi, tuyển sinh

455/QĐ-UBND ngày 17/4/2012

22

4

T-BGI-108111-TT

Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông- đối với thí sinh bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt không quá 10 ngày hoặc trong buổi thi đầu tiên không thể dự thi

Quy chế thi, tuyển sinh

455/QĐ-UBND ngày 17/4/2012

25

5

T-BGI-070536-TT

Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (đối với giáo dục trung học phổ thông)

Quy chế thi, tuyển sinh

455/QĐ-UBND ngày 17/4/2012

27

6

T-BGI-108124-TT

Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Quy chế thi, tuyển sinh

455/QĐ-UBND ngày 17/4/2012

30

7

T-BGI-108118-TT

Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông- đối với thí sinh bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một môn và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số môn thi còn lại

Quy chế thi, tuyển sinh

455/QĐ-UBND ngày 17/4/2012

32

8

T-BGI-108117-TT

Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với thí sinh tự do

Quy chế thi, tuyển sinh

455/QĐ-UBND ngày 17/4/2012

34

9

T-BGI-070617-TT

Thuyên chuyển giáo viên từ các tỉnh khác về

Giáo dục và Đào tạo

455/QĐ-UBND ngày 17/4/2012

36

10

T-BGI-028148-TT

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

Giáo dục và Đào tạo

455/QĐ-UBND ngày 17/4/2012

40

 

III. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Đã được công bố tại Quyết định

1

T-BGI-070592-TT

Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học phổ thông

Giáo dục và Đào tạo

455/QĐ-UBND ngày 17/4/2012

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 736/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu736/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/06/2014
Ngày hiệu lực11/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 736/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 736/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính mới sửa đổi bãi bỏ Sở Giáo dục Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 736/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính mới sửa đổi bãi bỏ Sở Giáo dục Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu736/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýBùi Văn Hải
        Ngày ban hành11/06/2014
        Ngày hiệu lực11/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2015
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 736/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính mới sửa đổi bãi bỏ Sở Giáo dục Bắc Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 736/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính mới sửa đổi bãi bỏ Sở Giáo dục Bắc Giang