Quyết định 738/QĐ-BNV

Quyết định 738/QĐ-BNV năm 2009 bổ nhiệm bà Lê Minh Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức-Viên chức kiêm nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 738/QĐ-BNV bổ nhiệm Lê Minh Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức Viên chức kiêm nhiệm Phó Giám đốc Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ


BỘ NỘI VỤ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 738/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM BÀ LÊ MINH HƯƠNG, PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC KIÊM NHIỆM GIỮ CHỨC VỤ PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HỖ TRỢ CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Xét đề nghị của Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam tại văn bản ngày 28/4/2009;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Lê Minh Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức-Viên chức kiêm nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam. Nhiệm vụ cụ thể của bà Lê Minh Hương do Giám đốc Ban Quản lý Dự án phân công.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Công chức-Viên chức, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và bà Lê Minh Hương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu VT, hồ sơ, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 738/QĐ-BNV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu738/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2009
Ngày hiệu lực04/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 738/QĐ-BNV

Lược đồ Quyết định 738/QĐ-BNV bổ nhiệm Lê Minh Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức Viên chức kiêm nhiệm Phó Giám đốc Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 738/QĐ-BNV bổ nhiệm Lê Minh Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức Viên chức kiêm nhiệm Phó Giám đốc Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu738/QĐ-BNV
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýTrần Văn Tuấn
        Ngày ban hành04/05/2009
        Ngày hiệu lực04/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 738/QĐ-BNV bổ nhiệm Lê Minh Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức Viên chức kiêm nhiệm Phó Giám đốc Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 738/QĐ-BNV bổ nhiệm Lê Minh Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức Viên chức kiêm nhiệm Phó Giám đốc Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ

            • 04/05/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/05/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực