Quyết định 738/QĐ-UBND

Quyết định 738/QĐ-UBND năm 2014 đặt sào chắn (Barie) để kiểm tra, kiểm soát lâm sản tại Trạm Kiểm lâm Buốc Lốm thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Quyết định 738/QĐ-UBND 2014 đặt sào chắn Barie kiểm tra kiểm soát lâm sản tại Trạm Buốc Lốm Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 738/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 06 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẶT SÀO CHẮN (BARIE) ĐỂ KIỂM TRA, KIỂM SOÁT LÂM SẢN TẠI TRẠM KIỂM LÂM BUỐC LỐM THUỘC HẠT KIỂM LÂM VƯỜN QUỐC GIA BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số: 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Thông tư số: 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản;

Theo đề nghị của Vườn Quốc gia Ba Bể tại Tờ trình số: 95/TTr-VQG ngày 25/4/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay đặt sào chắn (Barie) để kiểm tra, kiểm soát lâm sản tại Trạm Kiểm lâm Buốc Lốm thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Địa điểm: Tại Trạm Kiểm lâm Buốc Lốm trên tỉnh lộ 258, Km40+200 thuộc địa bàn xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Thời hạn đặt sào chắn (Barie) từ ngày 06/5/2014 đến 06/5/2016.

Vườn Quốc gia Ba Bể có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Ba Bể hướng dẫn, giám sát cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại các khu vực đặt sào chắn trên theo đúng quy định hiện hành. Nghiêm cấm sử dụng sào chắn (Barie) để cản trở trái pháp luật các phương tiện tham gia giao thông.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Ba Bể, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Giám đốc Vườn Quốc gia Ba Bể chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nông Văn Chí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 738/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu738/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2014
Ngày hiệu lực06/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 738/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 738/QĐ-UBND 2014 đặt sào chắn Barie kiểm tra kiểm soát lâm sản tại Trạm Buốc Lốm Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 738/QĐ-UBND 2014 đặt sào chắn Barie kiểm tra kiểm soát lâm sản tại Trạm Buốc Lốm Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu738/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýNông Văn Chí
        Ngày ban hành06/05/2014
        Ngày hiệu lực06/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 738/QĐ-UBND 2014 đặt sào chắn Barie kiểm tra kiểm soát lâm sản tại Trạm Buốc Lốm Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 738/QĐ-UBND 2014 đặt sào chắn Barie kiểm tra kiểm soát lâm sản tại Trạm Buốc Lốm Bắc Kạn

            • 06/05/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/05/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực