Quyết định 74/2001/QĐ-BNN

Quyết định 74/2001/QĐ-BNN bổ sung 09 loại phân bón vào “Danh mục các loại phân bón được sử dụng và lưu thông ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 74/2001/QĐ-BNN bổ sung 09 loại phân bón vào Danh mục phân bón được sử dụng lưu thông ở Việt Nam đã được thay thế bởi Nghị định 84/2019/NĐ-CP quy định quản lý phân bón và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2020.

Nội dung toàn văn Quyết định 74/2001/QĐ-BNN bổ sung 09 loại phân bón vào Danh mục phân bón được sử dụng lưu thông ở Việt Nam


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 74/2001/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BỔ SUNG 09 LOẠI PHÂN BÓN VÀO “DANH MỤC CÁC LOẠI PHÂN BÓN ĐƯỢC SỬ DỤNG VÀ LƯU THÔNG Ở VIỆT NAM 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 86/CP ngày 08 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hoá;
Căn cứ Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 04 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005;
Căn cứ Thông tư số 46/2001/QĐ-TTg">62/2001/TT-BNN ngày 05 tháng 06 năm 2001 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành nông nghiệp theo Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 04 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét đề nghị của ông Cục trưởng Cục Khuyến nông và Khuyến lâm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ sung 09 loại phân bón vào Danh mục các loại phân bón được sử dụng và lưu thông ở Việt nam. Việc nhập khẩu các loại phân bón này thực hiện theo qui định tại Thông tư số 46/2001/QĐ-TTg">62/2001/TT-BNN ngày 5 tháng 6 năm 2001 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng, Cục trưởng Cục khuyến nông-khuyến lâm,

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
 THỨ TRƯỞNG
 Cao Đức Phát

DANH MỤC

BỔ SUNG CÁC LOẠI PHÂN BÓN ĐƯỢC SỬ DỤNG VÀ LƯU THÔNG Ở VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo quyết định số 74/ 2001/QĐ-BNN-KNKL ngày 10 tháng 7 năm 2001)

   

STT

Tên sản phẩm

Thành phần

và tỷ lệ

[ %; ppm hoặc CPU/g(ml) ]

N-P-K

Đơn vị

sản xuất, kinh doanh

1

Urea - (NH2)CO

45 - 46% N

Sản xuất từ

các nguồn

Tên khác: Urê

2

AS - (NH4)2SO4

20 - 21% N

Sản xuất từ

các nguồn

Tên khác: Amonium sulfate,
SA, Sunphát amôn

3

AN - NH4NO3

33 - 34% N

Sản xuất từ

các nguồn

Tên khác: Amonium nitrate,
Nitơrát amôn

4

DAP

18-46-0

Sản xuất từ

các nguồn

Tên khác:
Diammonium phosphate

5

MAP

10-50-0 đến 11-55-0

Sản xuất từ

các nguồn

Tên khác:
Monoammonium phosphate

6

MOP - KCl

60 - 62% K2O

Sản xuất từ

các nguồn

Tên khác: Muriate of potash, Potassium chloride, Clorua kali

7

SOP - K2SO4

50% K2O

Sản xuất từ

các nguồn

Tên khác: Sulfate of potash, Potassium sulfate, Sunphát kali

8

KNO3

13-0-46

Sản xuất từ

các nguồn

Tên khác: Potassium nitrate,
Nitơrát kali

9

Sul - Po - Mag

22% K2O, 18% S,

10 - 18% MgO

Sản xuất từ

các nguồn

Tên khác: Sulfate of potash magnesia, Sunphát kali magiê

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 74/2001/QĐ-BNN

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 74/2001/QĐ-BNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/07/2001
Ngày hiệu lực 10/07/2001
Ngày công báo 30/09/2001
Số công báo Số 36
Lĩnh vực Thương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2020
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 74/2001/QĐ-BNN

Lược đồ Quyết định 74/2001/QĐ-BNN bổ sung 09 loại phân bón vào Danh mục phân bón được sử dụng lưu thông ở Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 74/2001/QĐ-BNN bổ sung 09 loại phân bón vào Danh mục phân bón được sử dụng lưu thông ở Việt Nam
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 74/2001/QĐ-BNN
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký Cao Đức Phát
Ngày ban hành 10/07/2001
Ngày hiệu lực 10/07/2001
Ngày công báo 30/09/2001
Số công báo Số 36
Lĩnh vực Thương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2020
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 74/2001/QĐ-BNN bổ sung 09 loại phân bón vào Danh mục phân bón được sử dụng lưu thông ở Việt Nam

Lịch sử hiệu lực Quyết định 74/2001/QĐ-BNN bổ sung 09 loại phân bón vào Danh mục phân bón được sử dụng lưu thông ở Việt Nam