Quyết định 74/2003/QĐ-UB

Quyết định 74/2003/QĐ-UB ban hành Quy định về giá đất để thu tiền sử dụng đất đối với các dự án đã được chủ trương cho đầu tư xây dựng khu dân cư trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

Quyết định 74/2003/QĐ-UB giá đất thu tiền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 119/QĐ-UBND 2009 danh mục văn bản Hậu Giang Cần Thơ ban hành 1991-2008 và được áp dụng kể từ ngày 14/01/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 74/2003/QĐ-UB giá đất thu tiền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 74/2003/QĐ-UB

Cần Thơ, ngày 12 tháng 12 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ ĐẤT ĐỂ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC CHỦ TRƯƠNG CHO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994 ;

Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ qui định khung giá các loại đất;

Căn cứ Quyết định số 302/TTg ngày 13/5/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh hệ số ( K ) trong khung giá đất ban hành theo Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994 của Chính Phủ;

Căn cứ Nghị định số 17/1998/NĐ-CP ngày 21/3/1998 về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 4 của Nghị định số 87/CP ngày 7/8/1994 về quy định khung giá các loại đất.

Căn cứ Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư 115/TT-TCT ngày 11/12/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về tiền sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 1279/1998/QĐ-UBT ngày 5/6/1998 của UBND tỉnh Cần Thơ V/v ban hành bản Quy định mức giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Cần Thơ để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất khi giao đất, cho thuê đất, tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường thiệt hại về đất khi Nhà nước thu hồi;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1981/STC ngày 26/11/2003 về việc giá thu tiền sử dụng đất các khu dân cư trên địa bàn tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về giá đất để thu tiền sử dụng đất đối với các dự án đã được chủ trương cho đầu tư xây dựng khu dân cư trên địa bàn tỉnh Cần Thơ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao Sở Tài chính phối hợp Cục Thuế tỉnh và các ngành có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, Chủ tịch huyện UBND Châu Thành, Thủ trưởng cơ quan, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- VPCP (HN-TPHCM)
- Bộ TC, Bộ TP
- TT.TU, TT. HĐNDT
- UBT (1A, B, C, D)
- MTTQT, Sở, Ban ngành tỉnh
- UBND TPCT, HCThành
- VP ( 2E, 2B, 4)
- Lưu ( TTLT )

TM.UBND TỈNH CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Phong Quang

 

QUY ĐỊNH

VỀ GIÁ ĐẤT ĐỂ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC CHỦ TRƯƠNG CHO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CẦN THƠ

STT

ĐỊA ĐIỂM

GIỚI HẠN

GIÁ ĐẤT

( đồng/m2)

A/

Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ

1/ Từ ven sông Cần Thơ đến hết ranh phần đất Công ty XD số 8, Công ty TNHH Long Thịnh, Công ty XD Cần Thơ, Công ty CP đầu tư xây dựng Hồng Phát, Đại học Quốc tế, Công ty GELEXIMCO, Công ty 507 :

 

 

 

- Các trục đường: Cầu Cần Thơ, đường Quang Trung, đường 91B (Quang Trung- Cái Cui), ven sông Cần Thơ cặp bờ kè Xóm Chài do Nhà nước đầu tư: tính thâm hậu 100m.

420.000đ/m2

 

 

 - Phần đất còn lại

126.000đ/m2

 

 

2/ Từ cuối ranh phần đất Công ty XD số 8, Công ty TNHH Long Thịnh, Công ty XD Cần Thơ, Công ty CP đầu tư xây dựng Hồng Phát, Đại học Quốc tế, Công ty GELEXIMCO, Cty 507 đến rạch Cái Sâu :

 

 

 

 

 - Trục đường 91B (Quang Trung - Cái Cui ): tính thâm hậu 100m

319.200đ/m2

 

 

 - Phần đất còn lại

 95.700đ/m2

 

 

3/ Từ rạch Cái Sâu đến hết khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ :

 

 

 

 - Trục đường 91B (Quang Trung - Cái Cui): tính thâm hậu 100m

192.000đ/m2

 

 

 - Phần đất còn lại

57.600đ/m2

B/

Khu Nam Quốc lộ 91B Hưng Lợi - An Bình

Quốc lộ 91B (từ 3/2 đến Nguyễn Văn Cừ nối dài):

- Tính thâm hậu 100m.

- Phần đất còn lại

 

710.000đ/m2

213.000đ/m2

 

C/

Các khu dân cư đường Nguyễn Văn Cừ nối dài

1/ Mậu Thân - Quốc lộ 91B :

 - Tính thâm hậu 100m.

 - Phần đất còn lại

 

710.000đ/m2

213.000đ/m2

 

 

2/ Quốc lộ 91B - Cái Sơn - Hàng Bàng:

 - Tính thâm hậu 100m.

 

420.000đ/m2

 

 

 - Phần đất còn lại

126.000đ/m2

 

D/

Khu vực Cồn Khương

 - Đối với phần đất thổ cư giao theo dự án

420.000đ/m2

 

 

 - Phần đất còn lại.

126.000đ/m2

E/

Khu dân cư Đông Bắc Cách mạng tháng 8

Đường Cách mạng tháng 8: đoạn từ Nguyễn Văn Cừ đến hết đường Cách mạng tháng 8 (không có mặt tiền)

330.000đ/m2

F/

Khu Nguyễn Chí Thanh (ngã ba Trà Nóc - Thới An Đông )

- Tiếp giáp lộ, tính thâm hậu 100m.

- Phần đất còn lại

266.000đ/m2

 79.800đ/m2

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 74/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu74/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2003
Ngày hiệu lực12/12/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 74/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 74/2003/QĐ-UB giá đất thu tiền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 74/2003/QĐ-UB giá đất thu tiền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu74/2003/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cần Thơ
        Người kýNguyễn Phong Quang
        Ngày ban hành12/12/2003
        Ngày hiệu lực12/12/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2009
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 74/2003/QĐ-UB giá đất thu tiền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 74/2003/QĐ-UB giá đất thu tiền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Cần Thơ