Quyết định 74/2008/QĐ-BTC

Quyết định 74/2008/QĐ-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng trong biểu thuế xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 74/2008/QĐ-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng trong biểu thuế xuất khẩu đã được thay thế bởi Thông tư 216/2009/TT-BTC mức thuế suất biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 74/2008/QĐ-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng trong biểu thuế xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 74/2008/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG TRONG BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;
Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng thuộc Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007; đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 17/2008/QĐ-BTC ngày 17 tháng 4 năm 2008, Quyết định số 35/2008/QĐ-BTC ngày 06 tháng 6 năm 2008 thành mức thuế suất mới quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành và áp dụng cho các Tờ khai Hải quan hàng hóa xuất khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;
- Lưu VT, Vụ CST.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

DANH MỤC

SỬA ĐỔI BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 74/2008/QĐ-BTC ngày 8 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Số TT

Mô tả hàng hóa

Thuộc các nhóm, phân nhóm

Thuế suất (%)

 

Quặng niobi, tantali, vanadi hay zircon và tinh quặng của các loại quặng đó

 

 

 

 

 

 

- Quặng zircon và tinh quặng zircon:

 

 

 

 

 

 

- - Loại thô

2615

10

00

00

20

 

- - Loại tinh:

 

 

 

 

 

 

- - - Bột zircon siêu mịn cỡ hạt nhỏ hơn 75μm (micro met)

2615

10

00

00

10

 

- - - Loại khác

2615

10

00

00

20

 

- Loại khác:

 

 

 

 

 

 

- - Niobi:

 

 

 

 

 

 

- - - Loại thô

2615

90

10

00

20

 

- - - Loại tinh

2615

90

10

00

20

 

- - Loại khác:

 

 

 

 

 

 

- - - Loại thô

2615

90

90

00

20

 

- - - Loại tinh

2615

90

90

00

20

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 74/2008/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu74/2008/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2008
Ngày hiệu lực09/10/2008
Ngày công báo24/09/2008
Số công báoTừ số 529 đến số 530
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2010
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 74/2008/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 74/2008/QĐ-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng trong biểu thuế xuất khẩu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 74/2008/QĐ-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng trong biểu thuế xuất khẩu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu74/2008/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
       Ngày ban hành08/09/2008
       Ngày hiệu lực09/10/2008
       Ngày công báo24/09/2008
       Số công báoTừ số 529 đến số 530
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2010
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 74/2008/QĐ-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng trong biểu thuế xuất khẩu

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 74/2008/QĐ-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng trong biểu thuế xuất khẩu