Quyết định 74/QĐ-UBND

Quyết định 74/QĐ-UBND năm 2008 bãi bỏ các khoản phí, lệ phí và huy động nhân dân đóng góp trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 74/QĐ-UBND năm 2008 bãi bỏ phí lệ phí huy động nhân dân đóng góp Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ HUY ĐỘNG NHÂN DÂN ĐÓNG GÓP TRÊN  ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 28/8/2001;

Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND ngày 19/12/2007 của HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 11 về việc bãi bỏ và sửa đổi, bổ sung một số phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Công văn số 11/HĐND ngày 18/01/2008 của Thường vụ HĐND tỉnh về việc đính chính nội dung Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND ngày 19/12/2007;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số các khoản phí, lệ phí và các khoản thu huy động đóng góp sau đây:

1. Phí an ninh, trật tự; phí phòng, chống thiên tai được ban hành tại Quyết định số 01/2004/QĐ-UB ngày 02/01/2004 của UBND tỉnh.

2. Lệ phí đăng ký khai sinh; kết hôn; thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch được ban hành tại Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND ngày 15/8/2007 của UBND tỉnh.

3. Thu huy động đóng góp để xây dựng phát triển giao thông nông thôn tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số 48/1998/QĐ-UB ngày 22/6/1998 của UBND tỉnh.

4. Quỹ xây dựng trường ban hành theo Quyết định số 70/2000/QĐ-UB ngày 28/7/2000 của UBND tỉnh.

Điều 2. Việc bãi bỏ các khoản thu theo quy định tại Khoản 1, 2, 3 của Điều 1 được thực hiện kể từ ngày ký Quyết định này; riêng việc bãi bỏ khoản thu theo quy định tại khoản 4, Điều 1 được thực hiện từ năm 2008 - 2009.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Giáo dục - Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các Sở, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từng ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 74/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu74/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/01/2008
Ngày hiệu lực29/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 74/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 74/QĐ-UBND năm 2008 bãi bỏ phí lệ phí huy động nhân dân đóng góp Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 74/QĐ-UBND năm 2008 bãi bỏ phí lệ phí huy động nhân dân đóng góp Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu74/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýLê Hữu Lộc
        Ngày ban hành29/01/2008
        Ngày hiệu lực29/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 74/QĐ-UBND năm 2008 bãi bỏ phí lệ phí huy động nhân dân đóng góp Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 74/QĐ-UBND năm 2008 bãi bỏ phí lệ phí huy động nhân dân đóng góp Bình Định

            • 29/01/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/01/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực