Quyết định 743/QĐ-BCN

Quyết định 743/QĐ-BCN về công nhận doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy do Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 743/QĐ-BCN công nhận doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn sản xuất lắp ráp


BỘ CÔNG NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 743/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN DOANH NGHIỆP ĐỦ TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT, LẮP RÁP XE HAI BÁNH GẮN MÁY

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 24/2002/QĐ-BCN ngày 07 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy;

Căn cứ Quyết định số 33/2006/QĐ-BCN ngày 13 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp xe máy Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025;

Căn cứ nội dung công văn số 707/HLKC/07 ngày 06/03/2007 của Công ty Cổ phần xe máy Hoa Lâm KYMCO về đề nghị xác nhận đủ điều kiện doanh nghiệp sản xuất lắp ráp xe hai bánh gắn máy;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Cơ khí, Luyện kim và Hoá chất,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận Công ty Cổ phần xe máy Hoa Lâm KYMCO đủ tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy theo quy định tại Quyết định số 24/2002/QĐ-BCN ngày 07 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

Địa điểm sản xuất, lắp ráp:

E4/52 Quốc lộ 1, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định số 3312/QĐ-CLH ngày 13/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc công nhận doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất lắp ráp xe gắn máy hai bánh không còn hiệu lực thi hành đối với Công ty Cổ phần xe máy Hoa Lâm kể từ ngày quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Cơ khí Luyện kim và Hoá chất, Khoa học và Công nghệ, Tài chính Kế toán và Giám đốc Công ty Cổ phần xe máy Hoa Lâm KYMCO thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hữu Hào

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 743/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu743/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2007
Ngày hiệu lực12/03/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 743/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 743/QĐ-BCN công nhận doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn sản xuất lắp ráp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 743/QĐ-BCN công nhận doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn sản xuất lắp ráp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu743/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýĐỗ Hữu Hào
        Ngày ban hành12/03/2007
        Ngày hiệu lực12/03/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 743/QĐ-BCN công nhận doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn sản xuất lắp ráp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 743/QĐ-BCN công nhận doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn sản xuất lắp ráp

            • 12/03/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/03/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực