Quyết định 743/QĐ-UBND

Quyết định 743/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo thẩm định xếp lương đối với giáo viên mầm non năm 2013 do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 743/QĐ-UBND năm 2013 Ban Chỉ đạo thẩm định xếp lương Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 743/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 24 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THẨM ĐỊNH XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11/3/2013 của liên Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội vụ hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 90/TTr-SNV ngày 14/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thẩm định xếp lương đối với giáo viên mầm non năm 2013, gồm các ông, bà sau:

1. Ông Bùi Ngọc Sơn, Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng Ban;

2. Ông Nguyễn Đức Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Phó Trưởng Ban;

3. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Sở Tài chính - Ủy viên;

4. Ông Khuông Văn Thông, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Ủy viên;

5. Ông Nguyễn Văn Duẩn, Phó Trưởng phòng Nội chính Văn phòng UBND tỉnh - Ủy viên.

Nhiệm vụ của các thành viên do Trưởng Ban phân công và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo thẩm định xếp lương đối với giáo viên mầm non năm 2013 thực hiện theo đúng quy định của Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 09/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11/3/2013 của liên Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội vụ.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính; các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, KT, VX, TH.
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 743/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu743/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2013
Ngày hiệu lực24/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 743/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 743/QĐ-UBND năm 2013 Ban Chỉ đạo thẩm định xếp lương Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 743/QĐ-UBND năm 2013 Ban Chỉ đạo thẩm định xếp lương Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu743/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýBùi Văn Hải
        Ngày ban hành24/05/2013
        Ngày hiệu lực24/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 743/QĐ-UBND năm 2013 Ban Chỉ đạo thẩm định xếp lương Bắc Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 743/QĐ-UBND năm 2013 Ban Chỉ đạo thẩm định xếp lương Bắc Giang

            • 24/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực