Quyết định 744/QĐ-TTg

Quyết định 744/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt và ký kết Hiệp định vay Chính phủ Áo cho Dự án “Đầu tư trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 744/QĐ-TTg 2021 ký kết Hiệp định vay Dự án Đầu tư thiết bị y tế Bệnh viện Vĩnh Long


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 744/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VÀ KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH VAY CHÍNH PHỦ ÁO CHO DỰ ÁN “ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH VĨNH LONG”.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại các văn bản số: 2666/BTC-QLN ngày 16 tháng 3 năm 2020, 4736/BTC-QLN ngày 11 tháng 5 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung Hiệp định vay Chính phủ Áo cho Dự án “Đầu tư trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long” (Dự án), như kiến nghị của Bộ Tài chính tại các văn bản nêu trên.

Điều 2. Lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ Việt Nam ký kết Hiệp định vay cho Dự án.

Điều 3. Bộ Ngoại giao cấp Giấy ủy quyền cho Lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Hiệp định vay nêu trên.

Điều 4. Bộ Tư pháp tiếp tục trao đổi và thống nhất với Ngân hàng UniCredit về Ý kiến pháp lý, thực hiện cấp Ý kiến pháp lý cho Hiệp định vay sau khi Hiệp định vay được ký kết.

Điều 5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long bố trí đầy đủ kế hoạch vốn năm 2021 và kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 để đảm bảo tiến độ giải ngân cho Dự án.

Điều 6. Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận, sử dụng vốn vay đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả, thực hiện nghiêm túc các quy định của Hiệp định vay; thực hiện ký Hợp đồng vay lại với Bộ Tài chính đối với phần vốn vay nước ngoài cho Dự án sau khi Hiệp định vay được ký kết; bố trí đầy đủ vốn đối ứng để thực hiện Dự án.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tư pháp, Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- TTg, các PTTg: Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam,
- VPCP: BTCN, Trợ lý TTg,

các Vụ: KGVX, KTTH, PL, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3).ĐT

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 744/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu744/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2021
Ngày hiệu lực20/05/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tiền tệ - Ngân hàng, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 tháng trước
(26/05/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 744/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 744/QĐ-TTg 2021 ký kết Hiệp định vay Dự án Đầu tư thiết bị y tế Bệnh viện Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 744/QĐ-TTg 2021 ký kết Hiệp định vay Dự án Đầu tư thiết bị y tế Bệnh viện Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu744/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Bình Minh
        Ngày ban hành20/05/2021
        Ngày hiệu lực20/05/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tiền tệ - Ngân hàng, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 tháng trước
        (26/05/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 744/QĐ-TTg 2021 ký kết Hiệp định vay Dự án Đầu tư thiết bị y tế Bệnh viện Vĩnh Long

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 744/QĐ-TTg 2021 ký kết Hiệp định vay Dự án Đầu tư thiết bị y tế Bệnh viện Vĩnh Long

              • 20/05/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/05/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực