Quyết định 744/QĐ-UBND

Quyết định 744/QĐ-UBND năm 2013 về phê duyệt đơn giá chênh lệch hỗ trợ nhập khẩu giống cây cao su chịu rét theo Nghị quyết 363/2011/NQ-HĐND do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 744/QĐ-UBND 2013 nhập khẩu giống cây cao su chịu rét Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 744/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 15 tháng 4 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ CHÊNH LỆCH HỖ TRỢ NHẬP KHẨU GIỐNG CÂY CAO SU CHỊU RÉT THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 363/2011/NQ-HĐND

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 03- NQ/TU ngày 02/11/2010 của Tỉnh ủy về Chương trình phát triển Cao su đến năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 363/2011/NQ-HĐND ngày 18/3/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chính sách phát triển cây Cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Căn cứ Công văn số 968/CSVN-KHĐT ngày 02/5/2012 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc quy định đơn giá cây giống cao su chịu rét sản xuất trong nước và đơn giá thực tế theo Hợp đồng mua, bán cây giống Cao su năm 2012 giữa Công ty Cổ phần Cao su Sơn La với Công ty Huam Chai Phặt Thạ Nạ Luông Nặm Thà, Lào;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 97/TTr-SNN ngày 05/4/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đơn giá chênh lệch hỗ trợ nhập khẩu giống cây Cao su chịu rét theo Nghị quyết 363/2011/NQ-HĐND ngày 18/3/2011, với nội dung sau:

- Đơn giá sản xuất trong nước, tại Sơn La: 15.000 đồng/cây (Mười lăm ngàn đồng/cây);

- Đơn giá nhập khẩu: 33.000 đồng/cây (Ba mươi ba ngàn đồng/cây);

- Mức giá chênh lệch giữa đơn giá sản xuất tại Sơn La và đơn giá nhập khẩu là: 18.000 đồng/cây (Mười tám ngàn đồng/cây).

Điều 2. Quyết định này áp dụng hỗ trợ mức giá chênh lệch giữa đơn giá sản xuất giống cao su tại Sơn La và đơn giá giống cao su nhập khẩu năm 2012 cho Công ty cổ phần cao su Sơn La.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Sơn La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

(Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 28/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.Tỉnh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- TT.UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KTN - Hiệu 18 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cầm Văn Chính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 744/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu744/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/04/2013
Ngày hiệu lực15/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 744/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 744/QĐ-UBND 2013 nhập khẩu giống cây cao su chịu rét Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 744/QĐ-UBND 2013 nhập khẩu giống cây cao su chịu rét Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu744/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýCầm Văn Chính
        Ngày ban hành15/04/2013
        Ngày hiệu lực15/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 744/QĐ-UBND 2013 nhập khẩu giống cây cao su chịu rét Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 744/QĐ-UBND 2013 nhập khẩu giống cây cao su chịu rét Sơn La

            • 15/04/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/04/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực