Quyết định 745/QĐ-BNV

Quyết định 745/QĐ-BNV năm 2009 bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Minh Triết giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý tổ chức bộ máy thuộc Vụ Tổ chức – Biên chế do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 745/QĐ-BNV bổ nhiệm có thời hạn Phạm Minh Triết giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý tổ chức bộ máy thuộc Vụ Tổ chức Biên Chế


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 745/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CÓ THỜI HẠN ÔNG PHẠM MINH TRIẾT GIỮ CHỨC VỤ PHÓ TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ TỔ CHỨC BỘ MÁY THUỘC VỤ TỔ CHỨC – BIÊN CHẾ 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Quyết định số 1489/QĐ-BNV ngày 01/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Tổ chức – Biên chế;
Xét nhu cầu công tác và phẩm chất năng lực cán bộ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Minh Triết, chuyên viên Vụ Tổ chức – Biên chế giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý tổ chức bộ máy thuộc Vụ Tổ chức – Biên chế. Nhiệm vụ cụ thể của ông Phạm Minh Triết do Trưởng phòng phân công.

Điều 2. Ông Phạm Minh Triết được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo Phó Trưởng phòng Bộ theo quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Biên chế và Ông Phạm Minh Triết chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, hồ sơ, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 745/QĐ-BNV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu745/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2009
Ngày hiệu lực05/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 745/QĐ-BNV

Lược đồ Quyết định 745/QĐ-BNV bổ nhiệm có thời hạn Phạm Minh Triết giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý tổ chức bộ máy thuộc Vụ Tổ chức Biên Chế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 745/QĐ-BNV bổ nhiệm có thời hạn Phạm Minh Triết giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý tổ chức bộ máy thuộc Vụ Tổ chức Biên Chế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu745/QĐ-BNV
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýTrần Văn Tuấn
        Ngày ban hành05/05/2009
        Ngày hiệu lực05/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 745/QĐ-BNV bổ nhiệm có thời hạn Phạm Minh Triết giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý tổ chức bộ máy thuộc Vụ Tổ chức Biên Chế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 745/QĐ-BNV bổ nhiệm có thời hạn Phạm Minh Triết giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý tổ chức bộ máy thuộc Vụ Tổ chức Biên Chế

            • 05/05/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/05/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực