Quyết định 745/QĐ-UBND

Quyết định 745/QĐ-UBND năm 2012 thực hiện mức tiền thưởng theo mức lương tối thiểu được quy định tại Nghị định 31/2012/NĐ-CP do tỉnh Nam Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 745/QĐ-UBND mức tiền thưởng theo mức lương tối thiểu 2012 Nam Định


Ủy ban nhân dân
tỈnh nam đỊnH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 745/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 29 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THỰC HIỆN MỨC TIỀN THƯỞNG THEO MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2012/NĐ-CP NGÀY 12/4/2012 CỦA CHÍNH PHỦ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, quy định mức lương tối thiểu chung;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, tại Tờ trình số 517/TTr-SNV ngày 23/5/2012, về việc thực hiện mức tiền thưởng theo mức lương tối thiểu chung, quy định tại Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh mức chi tiền thưởng tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung được quy định tại Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ là 1.050.000 đồng (một triệu không trăm năm mươi nghìn đồng).

Điều 2. Mức chi tiền thưởng tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung (nêu trên), được thực hiện từ ngày 01/6/2012.

Điều 3. - Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký;

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Bùi Đức Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 745/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu745/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/2012
Ngày hiệu lực29/05/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 745/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 745/QĐ-UBND mức tiền thưởng theo mức lương tối thiểu 2012 Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 745/QĐ-UBND mức tiền thưởng theo mức lương tối thiểu 2012 Nam Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu745/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýBùi Đức Long
        Ngày ban hành29/05/2012
        Ngày hiệu lực29/05/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 745/QĐ-UBND mức tiền thưởng theo mức lương tối thiểu 2012 Nam Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 745/QĐ-UBND mức tiền thưởng theo mức lương tối thiểu 2012 Nam Định

            • 29/05/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/05/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực