Quyết định 747/QĐ-BXD

Quyết định 747/QĐ-BXD năm 2015 công nhận thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương là đô thị loại III do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 747/QĐ-BXD 2015 công nhận thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương là đô thị loại III


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 747/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THỊ XÃ CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG LÀ ĐÔ THỊ LOẠI III

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tại Tờ trình số 69/TTr- UBND ngày 19/12/2014 về việc đề nghị công nhận thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương đạt tiêu chuẩn đô thị loại III;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương là đô thị loại III.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương; Chánh Văn phòng, Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, KH&ĐT, TC, CT, QP, GTVT, VH-TT&DL, NN&PTNT;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương;
- Các Sở: XD, Nội vụ tỉnh Hải Dương;
- Ủy ban nhân dân thị xã Chí Linh ;
- Hiệp hội các ĐT Việt Nam;
- Lưu: VT, Cục PTĐT (4b).

BỘ TRƯỞNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 747/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu747/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2015
Ngày hiệu lực25/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 747/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 747/QĐ-BXD 2015 công nhận thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương là đô thị loại III


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 747/QĐ-BXD 2015 công nhận thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương là đô thị loại III
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu747/QĐ-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành25/06/2015
        Ngày hiệu lực25/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 747/QĐ-BXD 2015 công nhận thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương là đô thị loại III

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 747/QĐ-BXD 2015 công nhận thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương là đô thị loại III

            • 25/06/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/06/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực