Quyết định 748/QĐ-BXD

Quyết định 748/QĐ-BXD năm 2015 công nhận thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định là đô thị loại IV do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 748/QĐ-BXD 2015 công nhận thị trấn Phú Phong Tây Sơn tỉnh Bình Định là đô thị loại IV


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 748/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THỊ TRẤN PHÚ PHONG, HUYỆN TÂY SƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH LÀ ĐÔ THỊ LOẠI IV

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tại Tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 13/4/2015 về việc đề nghị công nhận thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định là đô thị loại IV;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định là đô thị loại IV.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Phong; Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Văn hóa -Thể thao và Du lịch, Công thương, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- Các Sở: Xây dựng, Nội vụ tỉnh Bình Định;
- Lưu: VT, Cục PTĐT.

BỘ TRƯỞNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 748/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu748/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2015
Ngày hiệu lực25/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 748/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 748/QĐ-BXD 2015 công nhận thị trấn Phú Phong Tây Sơn tỉnh Bình Định là đô thị loại IV


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 748/QĐ-BXD 2015 công nhận thị trấn Phú Phong Tây Sơn tỉnh Bình Định là đô thị loại IV
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu748/QĐ-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành25/06/2015
        Ngày hiệu lực25/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 748/QĐ-BXD 2015 công nhận thị trấn Phú Phong Tây Sơn tỉnh Bình Định là đô thị loại IV

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 748/QĐ-BXD 2015 công nhận thị trấn Phú Phong Tây Sơn tỉnh Bình Định là đô thị loại IV

            • 25/06/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/06/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực