Quyết định 749/QĐ-UBND

Quyết định 749/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt giá trị còn lại của tài sản đã đầu tư trên đất bị thu hồi của Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 749/QĐ-UBND năm 2013 giá trị còn lại của tài sản đã đầu tư Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 749/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 24 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TÀI SẢN ĐÃ ĐẦU TƯ TRÊN ĐẤT BỊ THU HỒI CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 330/2012/QĐ-UBND ngày 09/10/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 29/10/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc thu hồi đất đã cho Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam thuê tại xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Giang quản lý;

Xét đề nghị của Hội đồng định giá tại Tờ trình số 06/TTr-HĐ ngày 22/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá trị còn lại của tài sản đã đầu tư trên đất bị thu hồi của Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam như sau:

1. Giá trị còn lại của tài sản đã đầu tư trên đất bị thu hồi của Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam tại Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 29/10/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang là 14.044.426.717 đồng (Mười bốn tỷ, không trăm bốn mươi bốn triệu, bốn trăm hai mươi sáu nghìn, bảy trăm mười bảy đồng).

2. Kinh phí phục vụ công tác xác định giá trị tài sản còn lại của dự án bị thu hồi đất của Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam thuê tại xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên là 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng).

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan:

1. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Giang có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý tiền do nhà đầu tư mới được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận cho thuê khu đất bị thu hồi trên theo quy định; phối hợp với Cục thuế tỉnh thực hiện nghĩa vụ tài chính (thanh toán phí, thuế, tiền thuê đất, ...) mà Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam phải nộp ngân sách nhà nước; sau khi khấu trừ số tiền phải trả, số tiền còn lại thanh toán cho Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam.

2. Cục thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Giang và các đơn vị có liên quan thực hiện thanh, quyết toán các khoản nghĩa vụ tài chính (phí, thuế, tiền thuê đất, ...) mà Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

3. Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam có trách nhiệm quản lý, bảo toàn tài sản theo các danh mục đã kiểm kê cho đến khi bàn giao xong cho nhà đầu tư mới; thanh toán các khoản phải nộp như thuế, phí, tiền thuê đất, ... (nếu có) trước khi nhận lại tiền giá trị tài sản đã đầu tư. Trường hợp tài sản trong danh mục đã kiểm kê bị hư hại, mất mát trước khi bàn giao cho nhà đầu tư mới sẽ bị giảm trừ giá trị tương ứng.

4. Nhà đầu tư mới được cấp có thẩm quyền chấp thuận đầu tư vào khu đất bị thu hồi trên có trách nhiệm thanh toán giá trị tài sản còn lại đã đầu tư trên đất, kinh phí phục vụ công tác xác định giá trị tài sản còn lại cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Giang và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) theo quy định.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Hội đồng định giá, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Giang, Cục thuế tỉnh, UBND huyện Việt Yên và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- LĐVP; TPKT, KTN, CN, XD, TN, TH.
- Lưu: VT, KT5.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 749/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu749/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2013
Ngày hiệu lực24/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 749/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 749/QĐ-UBND năm 2013 giá trị còn lại của tài sản đã đầu tư Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 749/QĐ-UBND năm 2013 giá trị còn lại của tài sản đã đầu tư Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu749/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýLại Thanh Sơn
        Ngày ban hành24/05/2013
        Ngày hiệu lực24/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 749/QĐ-UBND năm 2013 giá trị còn lại của tài sản đã đầu tư Bắc Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 749/QĐ-UBND năm 2013 giá trị còn lại của tài sản đã đầu tư Bắc Giang

            • 24/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực